Polecamy
25,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Małgorzata Sońska

St. bibliotekarz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie. 

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
14 lat pracy w bibliotece

 

Podkarpacki Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

M. Sońska dba, aby MBP w Łańcucie i jej dwie filie były nowoczesnymi, dobrze wyposażonymi placówkami z bogatą ofertą kulturalno-edukacyjną dla użytkowników. Potrafi na te cele zdobywać dodatkowe środki. W 2017 r. na realizację projektów: Robotomania w Pracowni Orange i #Superkoderzy w Pracowni Orange uzyskała z Fundacji Orange 5.5 tys. zł Otrzymała też dofinansowanie ze środków NBP na realizację projektu „Ziarno do ziarnka… czyli mała szkoła biznesu” oraz 6 tabletów o wartości 11 800 zł w ramach projektu FRSI „Tablety w bibliotece”.   W celu rozszerzenia oferty bibliotecznej współpracowała z wieloma   lokalnymi instytucjami ( CKG Łańcut, Grupa Twórcza Inspiratio, Koło Niewidomych, UTW, Dom Pomocy Społecznej, ZHP, Muzeum-Zamek w Łańcucie, Muzeum Dobranocek, Teatr Maska, Lwowska Obwodowa Biblioteka dla Dzieci). Umiejętne zarządzanie przyniosło w 2017 r. wymierny efekt: MBP w Łańcucie zdobyła 2 miejsce w woj. podkarpackim i 24 w Polsce, w Ogólnopolskim Rankingu Rzeczypospolitej na najlepiej prowadzoną bibliotekę.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Dzięki dużemu zaangażowaniu M. Sońskiej, MBP w Łańcucie w ciągu dwóch ostatnich lat rozszerzyła działalność kulturalno-edukacyjną organizując : warsztaty online dla młodzieży, Ferie z Xboxem, kino domowe, kurs komputerowy dla osób 50+, który przekształcił się w Koło Komputerowe. W 2017 r. powstał Klub Podróżnika, Klub Gier Planszowych, Klub Mamy, Taty i Malucha, Lokalny Klub Kodowania i Klub Małego Kodera. Rozwinął działalność Klub Czytających Rodzin „Bajkowerek”, którego celem jest integracja rodzin z dziećmi w wieku od 4-6 lat wokół książki i czytania dzieciom wartościowej literatury. Z okazji 10-lecia działalności DKK dla dorosłych M. Sońska, jego inicjatorka i pierwsza prowadząca, zorganizowała wyjazd do skansenu i Muzeum Beksińskiego w Sanoku. Zainicjowała założenie Klubu Książki dla Dzieci w Filii nr 2 i Klubu Książki dla Młodzieży w Filii nr 1. Promowała twórczość regionalnych twórców organizując w 2017 r. m.in. trzecią edycję Konkursu „Strofy i kadry z Ziemi Łańcuckiej” we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym, oraz wystawę prac plastycznych Waldemara Musza z WTZ połączoną z warsztatami (230 uczestników). Ciekawym wydarzeniem była też interaktywna wystawa dla osób niepełnosprawnych „ Poczuj sztukę”. 

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

Jako dyrektor dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. W 2017 r. były to warsztaty II i III stopnia „ Biblioterapia w procesie przekazywania kompetencji lekturowych”. Co roku, w innej gminie powiatu łańcuckiego, organizuje Powiatowy Dzień Bibliotekarza  połączony z prezentacją dokonań biblioteki i lokalnej kultury oraz wyjazdy szkoleniowe do bibliotek publicznych Podkarpacia. Publikuje artykuły na temat promocji czytelnictwa i biblioteki oraz zawodu bibliotekarza w lokalnej prasie (Gazeta Łańcucka, Łańcucki Biuletyn Miejski, Nowiny). Zainicjowała też założenie Katalogu Rozproszonego Powiatu Łańcuckiego.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W latach 2008-2013 pozyskała znaczne środki finansowe na przebudowę i  modernizację  MBP w Łańcucie, dzięki czemu przeprowadzono prace remontowe, unowocześniono wszystkie pomieszczenia biblioteczne i przystosowano  je dla osób niepełnosprawnych. W dowód uznania władze miasta zwiększyły bibliotece budżet. Na 70-lecie Biblioteki  otrzymała Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznany na wniosek Urzędu Miasta Łańcuta.

Cechy osobowościowe

M. Sońska jest dobrym menedżerem i dba o wizerunek biblioteki. Potrafi pozyskiwać środki na jej działalność. Jest osobą niezwykle kreatywną, sumienną i zaangażowaną w pracę. Lubi podejmować wyzwania, wdrażać nowe technologie w bibliotece, ceni współpracę z różnymi środowiskami. Wspiera i motywuje pracowników do wdrażania ciekawych form działalności. Dzięki jej staraniom MBP w Łańcucie zmieniła swoje oblicze, stając się nowoczesną instytucją otwartą na potrzeby różnych grup czytelników i kulturalną wizytówką miasta.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP