Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Wstępna lista zagadnień priorytetowych w procesie kształcenia bibliotekarzy

Data dodania: 11.04.2011

Wstępna lista zagadnień priorytetowych w procesie kształcenia bibliotekarzy

Ustalenia przyjęte w czasie spotkań przedstawicieli ośrodków kształcących bibliotekarzy, zespołu bibliotekarzy – praktyków i przedstawicieli ZG SBP w 2010 roku.

Wstępna lista zagadnień priorytetowych w procesie kształcenia bibliotekarzy:

  1. Technologie informacyjne i komunikacyjne (infrastruktura w komunikowaniu się: zewnętrznym i wewnętrznym, Internet w bibliotece, tworzenie stron WWW, integrowanie usług sieciowych, grafika komputerowa, Web 2.0, etc.);
  2. Zarządzanie biblioteką i procesami w bibliotece, w tym zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi, zasobami bibliotecznymi, usługami;
  3. Zasoby biblioteczno-informacyjne: źródła informacji pełnotekstowej i bibliograficzne (rękopiśmienne, drukowane i elektroniczne) – organizowanie dostępu do zasobów : gromadzenie, tworzenie/współtworzenie (także w ramach porozumień i konsorcjów), opracowanie formalne i rzeczowe ( w tym indeksowanie), techniki wyszukiwacze;
  4. Biblioteki cyfrowe: współtworzenie (poprzez digitalizację zasobów własnych) oraz korzystanie z zewnętrznych bibliotek cyfrowych;
  5. Usługi i poradnictwo w zakresie organizowania i korzystania z multimediów;
  6. Zagadnienia prawne (m.in. przepisy o prawie autorskim, danych osobowych) i finansowe w zarządzaniu biblioteką (dyscyplina finansowa, pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na realizację projektów);
  7. Kompetencje społeczno-psychologiczne bibliotekarza („nastawienie na użytkownika”, badania potrzeb użytkowników, komunikacja interpersonalna);
  8. Propozycje programów dla osób „wykluczonych” w społeczeństwie informacyjnym (niepełnosprawnych, cechujących się analfabetyzmem funkcjonalnym, starszych…);
  9. Społeczne korzyści z działania bibliotek/biblioteki w społeczeństwie/środowisku - promocja bibliotek i usług biblioteczno-informacyjnych w społeczeństwie (m.in. w kontaktach z władzami publicznymi, organizacjami społecznymi, ośrodkami na poziomie lokalnym);
  10. Promocja czytelnictwa i kultury 2.0 (kultury odnawialnej/ kultury interaktywnej/instytucji kultury etc.).

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP