Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Przegląd Biblioteczny 1/2018

Data dodania: 16.04.2018

Przegląd Biblioteczny 1/2018

Przegląd Biblioteczny to najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Ukazuje się od 1927 roku.

 

Wykazywany jest w Europejskim Indeksie Referencyjnym ERIH+, a zawartość kwartalnika indeksowana jest w bazach: The Central European Journal of Social Science and Humanities, Pol-Index i Polska Bibliografia Bibliologiczna.

Od 2007 roku kwartalnik "Przegląd Biblioteczny" jest wykazywany na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 9 punktów.

Pełne teksty roczników 1927-2015 dostępne są  w Archiwum Cyfrowym SBP oraz w Mediotece Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

W najnowszym numerze 1/2018

ARTYKUŁY

 • Magdalena Wójcik: Sztuczna inteligencja - potencjał dla procesów zarządzania informacją.
 • Justyna Jasiewicz: Obszary, problemy i metody badawcze library and information science. Część II
 • Urszula Knop: Oferta politechnik w zakresie "Zeszytów Naukowych" i "Prac Naukowych" na podstawie bazy BazTech
 • Michał Mirowski: Kartoteki haseł wzorcowych NUKAT i Biblioteki Narodowej - stan obecny, problemy i rozwiązania

15-LECIE NUKAT

 • Ewa Kobierska-Maciuszko: Na jubileusz 15-lecia Centralnego Katalogu Bibliotek Naukowych i Akademickich NUKAT
 • Bibliografia selektywna katalogu centralnego NUKAT. Lata 1991-2017 (Ewa Kobierska-Maciuszko, współpr. Anna Gimlewicz)

POLEMIKA

 • Nowe wydanie Formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki - standard RDA w katalogu NUKAT (Leszek ŚnieżkoMagdalena Rowińska)

SPRAWOZDANIA

 • "200 Lat Ossolineum". Konferencja jubileuszowa (Wrocław, 18-20 października 2017 r.)(Małgorzata Korczyńska-Derkacz)
 • "Funkcje bibliotek - dawniej i dziś". Konferencja naukowa (Wrocław, 22-23 listopada 2017 r.)(Dariusz Kardela)
 • "Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i nauki - dawniej i dziś". Konferencja studencko-doktorancka kół naukowych bibliotekoznawców (Katowice, 5 grudnia 2017 r.)(Maria KyclerBogumiła Warząchowska)

ARTYKUŁY RECENZYJNE/RECENZJE I PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 • Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego. Red. Anna Mierzecka, Elżbieta Barbara Zybert. Warszawa: Wydaw. SBP, 2017 (Roman Batko)
 • Jakub Maciej Łubocki: Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej w ujęciu bibliologicznym. Warszawa: Wydawc. SBP, 2017 (Dariusz Grygrowski)
 • Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
 • Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

Z ŻYCIA SBP

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW 

Przegląd Biblioteczny 1/2018 jest dostępny w sklepie SBP: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=13&wydanie_id=294

Więcej informacji: Przegląd Biblioteczny


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP