Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

40 rocznica śmierci Władysława Piaseckiego

Data dodania: 23.04.2018

40 rocznica śmierci Władysława Piaseckiego

23 kwietnia 2018 roku minęła 40 rocznica śmierci Władysława Piaseckiego (1901-1978), organizatora i twórcy bibliotekarstwa naukowego, specjalisty z zakresu budownictwa bibliotecznego.

Władysław Piasecki był orędownikiem tworzenia krajowej sieci informacji naukowej w oparciu o duże biblioteki naukowe i współpracę z ośrodkami informacji instytutów branżowych. Dla Polski południowej przewidywał wiodącą rolę Biblioteki AGH, w której będąc początkowo kierownikiem, a następnie (1954-1972) dyrektorem, stworzył warsztat pracy twórczej, ośrodek działalności naukowej i dydaktycznej, nowoczesny warsztat informacji naukowej.

Podkreślał naukowe podstawy bibliotekoznawstwa i występował o uznanie bibliotekarzy, jako pracowników naukowo-dydaktycznych, od których wymagał stałego dokształcania się, czego sam był wzorem. Swoje poglądy na ten temat zamieścił m.in. w publikacji Zwięzły wstęp do bibliotekoznawstwa (1968) oraz Zawód bibliotekarza naukowego („Życie Szkoły Wyższej” 1956 nr 12).

Był pionierem i specjalistą w zakresie modularnego budownictwa bibliotecznego. Doświadczenie zdobywał w czasie podróży naukowych do Stanów Zjednoczonych, Anglii i Francji. Dokładał starań, aby zorganizować współpracę architektów i bibliotekarzy, co pozwoliłoby na budowę nowoczesnych bibliotek, w pełni odpowiadających potrzebom czytelników i bibliotekarzy. Temu zagadnieniu poświęcone są jego najcenniejsze publikacje: O nowych kierunkach w budownictwie bibliotecznym W: Budownictwo biblioteczne. Materiały z seminarium w Kazimierzu nad Wisłą (1964) oraz Biblioteka. Wprowadzenie do zagadnień budowy (1962).

E.D.

Zob. też:
Jarecka Helena: Pionier nowoczesności w budownictwie i działalności bibliotekarskiej –Władysław Piasecki. W: Organizatorzy i inspiratorzy. Warszawa 1997 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 5), s. 101-111 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP