Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Nowa książka znanego dominikanina o. Ludwika Wiśniewskiego

Autor: Biblioteka: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Województwo: podkarpackie
Data dodania: 02.05.2018

Książka zawiera wybrane teksty, homilie, wypowiedzi i wywiady ojca Ludwika Wiśniewskiego, znanego polskiego dominikanina, rekolekcjonisty, duszpasterza akademickiego i działacza opozycji antykomunistycznej.

W książce ceniony duszpasterz opisuje najważniejsze zadania przed jakimi staną katolicy w Polsce oraz podejmuję próbę znalezienie odpowiedzi:  Jaka będzie przyszłość Kościoła w Polsce i co Kościół powinien zrobić, żeby odnaleźć się w dzisiejszym świecie?

Marian Wiśniewski urodził się w 1936 roku w Skierbieszowie koło Zamościa. W wieku szesnastu lat wstąpił do zakonu dominikanów w Lublinie, gdzie otrzymał imię Ludwik. Na początku lat sześćdziesiątych otrzymał święcenia kapłańskie, w tym czasie pełnił również funkcję duszpasterza akademickiego w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu i Krakowie.

- Charyzmatem ojca Ludwika była umiejętność tworzenia środowisk i warunków, w których mogły się one rozwijać i krzepnąć. Czym przyciągał do siebie ludzi? Od jego wychowanków wiem, że były to przede wszystkim: autentyzm, otwartość na ludzi, głęboka wiara, której towarzyszył szacunek dla ludzi o i innym światopoglądzie, wreszcie odwaga i nonkonformizm – napisał prof. dr. hab. Tadeusz Pomianek Prezydent WSIiZ, w posłowiu do książki.

O. Wiśniewski w latach siedemdziesiątych zaangażował się w działalność opozycyjną. NRD-owska służba bezpieczeństwa Stasi umieściła go na liście 60 najbardziej niebezpiecznych polskich opozycjonistów. W tym czasie był duszpasterzem i moralnym autorytetem szanowanym przez wszystkie opozycyjne środowiska. Zachęcał do walki bez używania siły oraz przestrzegał przed uleganiem nienawiści. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych postanowił wyruszyć do Rosji, aby służyć odradzającemu się Kościołowi w tym kraju. Spędził tam 6 lat odbudowując sąsiedzkie więzi  pomiędzy Polakami i Rosjanami.

Po powrocie do Polski pełnił nadal posługę duszpasterską. Od 2005 roku mieszka w lubelskim klasztorze dominikańskim, w którym rozpoczynał swą zakonną drogę. W wolnej Polsce o. Ludwik zabiera głos w sprawach ważnych i istotnych dla naszego kraju. Jest zwolennikiem Kościoła apolitycznego i otwartego na wiele środowisk.

- Decyzja o wydaniu przez nas książki z najważniejszymi tekstami ojca Ludwika wynikała z  przekonania, że myśl ojca Ludwika zasługuje na upowszechnianie. Uczy ona rozumnego patriotyzmu i odpowiedzialności za kształt polskiego Kościoła. Postawa ojca Ludwika wynika bowiem z miłości do Kościoła, która nakazuje stawianie jego pasterzom wysokich wymagań etycznych i intelektualnych – wspomniał prof. dr. hab. Tadeusz Pomianek.

W książce znajdują się teksty wybrane przez samego ojca Ludwika Wiśniewskiego. Najstarszy pochodzi z 1960 roku, ostatni został napisany w 2017 r. i odnosi się do najbardziej aktualnych problemów Polski i Kościoła. Zebrane w jednym tomie materiały stwarzają okazję do spotkania z najnowszą historią Polski oraz zapoznania się z myślą jednego z najwybitniejszych polskich duchownych ostatniego półwiecza.

 

 Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP