Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

10 rocznica śmierci Krystyny Ramlau-Klekowskiej

Data dodania: 13.05.2018

10 rocznica śmierci Krystyny Ramlau-Klekowskiej

13 maja 2018 roku minęła 10 rocznica śmierci Krystyny Ramlau-Klekowskiej (1929-2008), wieloletniej pracowniczki Biblioteki Narodowej, kierowniczki Instytutu Bibliograficznego, bibliografa, redaktora wydawnictw bibliograficznych i bibliotekarskich.

Urodziła się w rodzinie inteligenckiej w województwie poleskim. Z czasem rodzina przeprowadziła się do Białej Podlaskiej, gdzie Krystyna Ramlau ukończyła szkołę średnią, a następnie podjęła studia w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim (1948-1952). Jeszcze w czasie studiów rozpoczęła pracę w Bibliotece Narodowej. Zajmowała się bibliografią retrospektywną 1901-1939, bibliografią zalecającą, normalizacją, dokumentacją księgoznawczą. Początkowo kierowała Pracownią Bibliografii Tematycznej w Zakładzie Bibliografii Zalecającej, a następnie  Zakładem Bibliografii Zalecającej (1970-1975), Zespołem Zakładów Służb Informacyjnych w Instytucie Bibliograficznym (1975-1978), Instytutem Bibliograficznym (1979-1993).

Krystyna Ramlau-Klekowska była autorką ok. 50 publikacji i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych,  dotyczących głównie bieżącej bibliografii narodowej, Instytutu Bibliograficznego, egzemplarza obowiązkowego, katalogowania scentralizowanego i katalogowania w procesie wydawniczym (CIP). Jej ważniejsze publikacje to: Bibliografia zalecająca (w: Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych, 1963), Służba bibliograficzna w Danii (Prace Instytutu Bibliograficznego, nr 4), Aktualne problemy organizacyjne i metodyczne bibliografii narodowej (w: Trzecia Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, 1980), Instytut Bibliograficzny (w: 50 lat Biblioteki Narodowej. Warszawa 1928-1978, 1984). Była autorką (współautorką) projektów polskich norm bibliograficznych, opiniowała normy krajowe i międzynarodowe ISO. Przez wiele lat była wiceprzewodniczącą Komisji Normalizacji Bibliograficznej w BN.

J.S.       

Zob. też:                                

Bilikiewicz Danuta, Karamać Barbara: Krystyna Ramlau-Klekowska (1929-2008). W: Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych, t. 12), s. 160-170.
Sadowska Jadwiga: Krystyna Ramlau-Klekowska (1929-2008), „Bibliotekarz” 2008, nr 7-8, s. 37-38; taż: Krystyna Ramlau-Klekowska (1929-2008), „Przegląd Biblioteczny” 2008, z. 3, s. 524-526.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP