Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

15 rocznica śmierci Marii Danilewicz Zielińskiej

Data dodania: 22.05.2018

15 rocznica śmierci Marii Danilewicz Zielińskiej

22 maja 2018 roku minęła 15 rocznica śmierci Marii Danilewicz Zielińskiej (1907-2003), „pierwszej damy bibliotekarstwa emigracyjnego”, zarazem pisarki, krytyczki literackiej, autorki prac z zakresu historii literatury i kultury. Większość życia spędziła poza Polską, jednakże jej działalność zarówno zawodowo-naukowa, jak i literacka, były ściśle związane z kulturą i losami kraju.

Jej związki z bibliotekarstwem datują się od 1928 roku, gdy rozpoczęła pracę w Bibliotece Narodowej. Początkowo porządkowała i rejestrowała zbiory rewindykowane na mocy traktatu ryskiego oraz przewiezione z Rapperswilu. Brała udział w przygotowywaniu większości wystaw prezentujących zbiory BN. W 1937 roku nagrodzono ją złotym medalem za ekspozycję dokonań polskiego bibliotekarstwa na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu. W 1939 roku została kierownikiem Działu Uzupełniania Zbiorów BN.

Po wybuchu wojny, podczas ewakuacji na Zachód, zabezpieczała w Krzemieńcu cenne zbiory (w tym rękopisy) zebrane na wystawie poświęconej Juliuszowi Słowackiemu, której była kuratorem. W 1940 r. pracowała krótko w Bibliotece Polskiej w Paryżu, przygotowując do ewakuacji poza Europę cymelia BN.

W sierpniu 1942 roku przybyła do Londynu i rozpoczęła pracę w bibliotekach, które stały się zalążkiem Biblioteki Polskiej (1953). Kierowała nią do 1972 roku, walcząc niejednokrotnie o jej przetrwanie. Zajmowała się dokumentowaniem życia naukowego i literackiego na obczyźnie. Była inicjatorką, autorką lub współautorką wielu cennych wydawnictw bibliograficznych, rejestrujących publikacje polskie lub Polski dotyczące (w tym czasopisma), wydawane poza krajem. Opublikowała m.in. Losy bibliotek polskich (Londyn, 1942); Książka i czytelnictwo polskie w Wielkiej Brytanii. Szkice (Warszawa, 1996); trzy tomy Bibliografii „Kultury” i „Zeszytów Historycznych” (Paryż, 1975-1989), ponadto wiele utworów literackich. W 1961 roku obroniła doktorat na podstawie pracy Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego

W latach 1936-1939 była sekretarzem generalnym Związku Bibliotekarzy Polskich. W 1993 otrzymała tytuł członka honorowego ZBP. 

H.Ł.

Zob. też:

Kłak Czesław: Maria Danilewicz  Zielińska (1907-2003) – pierwsza dama bibliotekarstwa polskiego. W: Kustosze księgozbiorów polskich za granicą. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2013 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych, t. 13), s. 55-68 [na s. 68 zestawienie opracowań poświęconych M. Danilewicz Zielińskiej]

Danilewicz Zielińska Maria: Fado o moim życiu : rozmowy z Włodzimierzem Paźniewskim. Toruń : Biblioteka Uniwersytecka, 2000 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP