Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

10 rocznica śmierci Stanisława Siekierskiego

Data dodania: 26.05.2018

10 rocznica śmierci Stanisława Siekierskiego

26 maja 2018 roku minęła 10 rocznica śmierci profesora Stanisława Siekierskiego (1929-2008), badacza księgozbiorów bibliotecznych, czytelnictwa i rynku wydawniczego, socjologa literatury, historyka kultury polskiej, nauczyciela akademickiego.

Urodził się 27 marca 1929 roku w rodzinie chłopskiej w Patokach w powiecie łowickim. Po ukończeniu Kursów Licealnych Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego zdał maturę eksternistyczną w liceum w Łowiczu i rozpoczął studia polonistyczne w Uniwersytecie Łódzkim (1948-1952).

Po studiach przez dwa lata pracował w Instytucie Badań Literackich PAN, a następnie w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej (1954-1975), gdzie pełniąc funkcję kierownika Zakładu Badania Czytelnictwa, prowadził badania nad społecznym obiegiem książki, w szczególności czytelnictwem, księgozbiorami w bibliotekach publicznych, ich wykorzystaniem oraz rynkiem wydawniczym.

W 1968 roku obronił pracę doktorską („Recepcja literatury pięknej na wsi”). W 1976 roku przeszedł do pracy w Katedrze Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1981-1991 pełnił funkcję jej kierownika. W 1985 roku uzyskał habilitację na podstawie rozprawy Życie literackie wsi współczesnej na tle jej przeobrażeń kulturowych, w 1997 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk humanistycznych.

Wykładał na Wydziale Polonistyki oraz w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Był autorem książek: Życie literackie wsi współczesnej, Etos chłopski, Kulturotwórcza funkcja parafii katolickich w społecznościach lokalnych, Kultura szlachty polskiej, Czytania Polaków w XX wieku.

J.W.

Zob. też:

Stanisław Siekierski (1929-2008) - Lowiczanin.info - Łowicz.

Kołodziejska Jadwiga: Stanisław Siekierski (1929-2008). W: Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 12), s.178-182.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP