Polecamy
24,00 PLN 30,00 PLN

W ostatnich latach tematyka marketingu i zarządzania stała się jednym z najbardziej dynamicznie... więcej >

Majowy numer Bibliotekarza 5/2018

Data dodania: 28.05.2018

Majowy numer Bibliotekarza 5/2018

Zapraszamy do zapoznania się z majowym numerem "Bibliotekarza" 5/2018

 

 

W majowym numerze „Bibliotekarza” prezentujemy wybór tematów związanych z aktualnymi bibliotekarskimi zagadnieniami i wydarzeniami. Pierwszy tekst "Wartość opracowania retrospektywnego wydawnictw zwartych w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie" autorstwa Agnieszki Duk-Drąg przedstawia prowadzone od kilku lat prace nad retrospektywnym opracowaniem zbiorów. Do 2021 r. Biblioteka Główna WAT stawia sobie za cel wprowadzenie do katalogu online wszystkich publikacji znajdujących się w katalogach kartkowych. W opinii autorki książki wprowadzone online otrzymują „nowe” życie i odnajdują użytkowników. W kolejnym tekście "Tomaszewska ilustrowana" Artur Nowakowski opisuje twórczość Marty Tomaszewskiej, popularnej autorki książek dla dzieci i młodzie- ży. Tłem tej interesującej narracji są ilustracje do tekstów, prezentacja sylwetek autorów ilustracji i ich dorobku. Prace nad ilustracjami książek dla dzieci wymagają od ich autorów wszechstronnej wiedzy i wielkiej wyobraźni, bowiem mają rozbudzić zainteresowania czytelnicze wśród najmłodszych, skłonić do refleksyjnego myślenia. W dziale „Z bibliotek” przedstawiamy dwa teksty. Pierwszy Kazimierza Surmy "Babciu, a skąd ty to umiesz?" omawia działania w zakresie edukacji komputerowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu adresowane dla seniorów. Drugi Joanny Perończyk "Dział Książki Dawnej" przedstawia zbiory specjalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Autorka omawia najstarsze egzemplarze książek znajdujące się w tej zabytkowej kolekcji objętej projektem ochrony i konserwacji. W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę z Marią Sosin, dyrektorką Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. M. Sosin, bibliotekarka z 50-letnim stażem pracy, opowiada o meandrach pracy bibliotekarza, o tym co najważniejsze w bieżącym zarządzaniu biblioteką i staraniach, by była ważną lokalną instytucją, odwiedzaną przez mieszkańców, docenianą przez organizatorów, by była nowoczesna, umiała rozpoznawać aktualne potrzeby czytelników i była przygotowana na ciągłe zmiany. Uwieńczeniem wieloletniej pracy dyrektorki starosądeckiej biblioteki było otwarcie nowego gmachu biblioteki. W uroczystości uczestniczyła Agata Kornhauser-Duda, żona Prezydenta RP.

W dziale „Nowe technologie” Tomasz Sopyło w artykule "Fantomatyka. Rzeczywistość wirtualna w bibliotece" omawia wirtualną rzeczywistość i jej praktyczne realizacje. Szczegółowo prezentuje dostępne urządzenie umożliwiające jej doświadczenie oraz możliwości zastosowania wirtualnej rzeczywistości w bibliotekach.

W dziale „Prawo biblioteczne” prezentujemy tekst Rafała Golata "Status dyrektora biblioteki publicznej". W kolejnych stałych rubrykach „Sprawozdania i relacje”, „W kilku słowach” zamieszczamy informacje bieżące, relacje z konferencji oraz ważnych wydarzeń. Majowy numer „Bibliotekarza” kończą „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zajmującej lektury

życzy

Redakcja „Bibliotekarza”


 


Spis treści:

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Agnieszka Duk-Drąg: Wartość opracowania retrospektywnego wydawnictw zwartych w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej

Artur Nowakowski: Tomaszewska ilustrowana

Z BIBLIOTEK

Kazimierz Surma: Babciu, a skąd ty to umiesz?

Joanna Perończyk: Dział Książki Dawnej

WYWIADY

Rozmowa z Marią Sosin (Elżbieta Stefańczyk)

NOWE TECHNOLOGIE

Tomasz Sopyło: Fantomatyka. Rzeczywistość wirtualna w bibliotece

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Archiwizacja – ratunek dla zabytków fonograficznych (Katarzyna Janczewska-Sołomko)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Status dyrektora biblioteki publicznej (uwagi w kontekście wyroku SN z 27 stycznia 2016 r.) (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Zofia Dowtortt (Marek Dubiński) 

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

Z ŻYCIA SBP

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2017 r.

http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=12&wydanie_id=267


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP