Polecamy
Małgorzata Kowalska 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Szkolne życie dawnego Szczecina - prelekcje tematyczne dla szczecińskich liceów w Tygodniu Bibliotek 2018

Data dodania: 28.05.2018

Szkolne życie dawnego Szczecina - prelekcje tematyczne dla szczecińskich liceów w Tygodniu Bibliotek 2018

W dniach 16-17 maja 2018 odbyły się prelekcje tematyczne w dwóch szczecińskich liceach  - LO 2 i 9 - zorganizowane przez Koło 9 Bibliotek Instytucji Kultury Okręgu Zachodniopomorskiego SBP, w ramach Tygodnia Bibliotek 2018, we współpracy z bibliotekami szkolnymi. 

W LO 2 wystąpiła dr Janina Kosman, a w LO 9 dołączyła dr Agnieszka Borysowska. Wystąpienia dotyczyły szkolnych kółek zainteresowań Szczecina XIX i początku XX wieku, w tym szczególnie kółek czytelniczych, oraz historii Gimnazjum Mariackiego (Marienstifts-Gymnasium), szkoły powołanej w 1805, w której klasycystycznym budynku mieści się obecnie Liceum 9. W LO 2 prelekcja miała miejsce w trakcie lekcji dla jednej klasy pierwszej, w LO 9  wystąpienia stały się częścią programu obchodów święta szkoły i wysłuchali ich zaproszeni goście, kadra nauczycielska oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej.

Pomysł przeprowadzenia w murach szkół prelekcji o tej tematyce narodził się po wpływem ogólnopolskiej konferencji naukowej Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie (1543-1945), której już dwie edycje odbyły się w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (29.01.2016, 01.12.2017). Ich pomysłodawczynią i organizatorką jest dr Agnieszka Borysowska. Programy konferencji uzmysławiają bogactwo materiałów dotyczących historii szczecińskiej szkoły, które warto popularyzować poza kręgiem akademickim. Taki właśnie cel przyświecał organizatorowi majowego wydarzenia  - Kołu 9 Bibliotek Instytucji Kultury OZ  SBP - zainteresowanie nauczycieli oraz młodzież materialnymi pozostałościami po Gimnazjum Mariackim i jej poprzedniczkach, przechowywanych w reprezentowanych przez prelegentki instytucjach - dr Janina Kosman / Archiwum Państwowe Oddział w Szczecinie i dr Agnieszka Borysowska / Książnica Pomorska w Szczecinie - niosącymi wiele fascynujących opowieści z życia szkoły m.in.: o jej znamienitych profesorach i absolwentach, stowarzyszeniach zrzeszających uczniów, czy historycznych księgozbiorach bibliotecznych szkoły - ich zasobach, losach i stanie zachowania. Na bazie zbiorów  Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Archiwum Państwowego w Szczecinie można stworzyć ciekawą opowieść o dawnym życiu szkolnym naszego miasta, którą w przystępnej formie można prezentować szczecińskiej młodzieży.

Wystąpienia spotkały się z zainteresowaniem ze strony kadry nauczycielskiej, wyrażonym w chęci  kontynuowania współpracy przez organizację  spotkań tematycznych dla młodzieży zarówno w murach szkoły, jak w macierzystych instytucjach prelegentek. Cennym doświadczeniem dla organizatorów wydarzenia  było również poznanie bibliotek szkolnych oraz ich opiekunów,  które uświadomiły obu stronom pola potencjalnej współpracy w przyszłości.

Wydarzenie wypełniło misję Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, podkreślając rolę czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji, popularyzując zasoby bibliotek, a przez jakość przygotowanych prezentacji,  budując prestiż zawodu bibliotekarza. 

Relacje fotograficzne

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Bibliotekarka - Ewa Smólska

 IX Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Monte Cassino

Bibliotekarze - Romuald Kuźmitowicz, Bogumiła Czarnecka-Mrozik


Prelegentki / Prelekcje

dr Agnieszka Borysowska - filolożka klasyczna, bibliotekarz dyplomowany, wykładowczyni akademicka (Uniwersytet Szczeciński, kierownik studiów podyplomowych - Bibliotekoznawstwo), pracuje w Sekcji Rękopisów Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, autorka tłumaczenia i opracowania „Descriptio urbis Stetinensis = Opis miasta Szczecina” Paula Friedeborna (Stetini 1624; Warszawa 2016) członkini Koła 1 Szczecin Okręgu Zachodniopomorskiego SBP, Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2016 (ex aequo).

Tropem księgozbioru Pedagogium Książęcego w Szczecinie na ogólnopolskich konferencjach naukowych  Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie (1543-1945) - historyczny księgozbiór biblioteczny szkoły na tle dziejów miasta, jego zasób, losy i stan zachowania oraz prezentacja założeń ogólnopolskiej konferencji  naukowej - Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie (1543-1945), tematów dotychczasowych dwóch jej edycji, zapowiedź publikacji pokonferencyjnej (promocja – czerwiec 2018).

dr Janina Kosman – bibliotekarz dyplomowany, wykładowczyni akademicka (Uniwersytet Szczeciński), prowadzi Bibliotekę Archiwum Państwowego w Szczecinie, członkini Koła 9 Okręgu Zachodniopomorskiego SBP.

LO 9: Vivat, crescat, floreat. Z historii upowszechniania czytelnictwa w Gimnazjum Mariackim w Szczecinie w XIX i początkach XX wieku - temat dotyczył szkolnych kółek zainteresowań w Gimnazjum Mariackim, a w szczególności koła czytelniczego, ilustrowany był zbiorami ikonograficznymi Archiwum Państwowego w Szczecinie; swą premierę miał w trakcie II konferencji naukowej Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie (1543-1945), Książnica Pomorska, 01.12.2017.

LO 2: „Do szkoły nie chodzą anioły  - czyli o szkolnych kółkach zainteresowań w dawnym Szczecinie” - temat dotyczył szkolnych kółek zainteresowań Szczecina XIX i początku XX wieku, w tym szczególnie dzielności kółek czytelniczych, bogato ilustrowany był zbiorami ikonograficznymi Archiwum Państwowego w Szczecinie.


Prelekcje tematyczne w szczecińskich liceach 

Tydzień Bibliotek 2018

Organizatorzy:

@ Koło 9 Bibliotek Instytucji Kultury OZ SBP

@ Biblioteka LO 2 Szczecin – Ewa Smólska

@ Biblioteka LO 9 Szczecin – Romuald Kuźmitowicz

Linki:

Biblioteka LO 2 Szczecin

https://www.facebook.com/Biblioteka-II-LO-im-Mieszka-I-w-Szczecinie-1175113142522403/

Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie (1543-1945) - programy

29.01.2016: www.ksiaznica.szczecin.pl/www/file/get/hash/94f961a
01.12.2017: www.ksiaznica.szczecin.pl/www/file/get/hash/485789c

Oprac.: Marta Kurzyńska / Przewodnicząca Koła 9 Szczecin OZ SBP

Fot.:  Marta Kurzyńska, LO 9. 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP