Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

30 rocznica śmierci Marii Gutry

Data dodania: 03.06.2018

30 rocznica śmierci Marii Gutry

3 czerwca 2018 roku minęła 30 rocznica śmierci Marii Gutry (1899-1988), nestorki polskiego bibliotekarstwa dla dzieci, popularyzatorki twórczości dla młodego czytelnika, pionierki badań czytelnictwa dzieci.

Urodziła się w Warszawie w 1899 roku w rodzinie urzędniczej (jej bratem był znany bibliotekarz Czesław Gutry), maturę zdała w 1919, a następnie studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Uzdolnienia pedagogiczne i pasja społeczna skłoniły ją do podjęcia nauki w Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej. Praktykę odbywała w bibliotece dla dzieci w Paryżu. Uczestniczyła w wycieczkach studyjnych do bibliotek europejskich (Berlin, Praga, Wiedeń, Bruksela, Kopenhaga, kilka miesięcy poznawała biblioteki Szwajcarii).

Pracę zawodową rozpoczęła w 1920 roku w Sekcji Bibliotecznej Departamentu Naukowo-Szkolnego Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych. Od 1927 roku prowadziła Bibliotekę Wzorcową dla Dzieci, a od 1936 kierowała samodzielnie Sekcją Biblioteki dla Dzieci w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, w ramach której powstał Dział Muzealno-Doświadczalny, warsztat pracy dla naukowców zajmujących się literaturą dla dzieci, pedagogów, wydawców, bibliotekarzy. Równolegle prowadziła wykłady z literatury dla dzieci w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Współpracowała w przygotowaniu podręczników dla szkół podstawowych.

Po zamknięciu bibliotek warszawskich w 1939 roku przystąpiła do pracy konspiracyjnej w Armii Krajowej (pseud. Julia). Uczestniczyła w zabezpieczeniu cennych dokumentów z Biblioteki m.st. Warszawy i Biblioteki Politechniki Warszawskiej. Była więźniarką pięciu obozów niemieckich.

Po powrocie z Niemiec do Warszawy w listopadzie 1945 roku objęła zajmowane przed wojną stanowisko w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. Działała także w Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Zakładała biblioteki, rozwijała czytelnictwo dzieci w zakładach opieki, świetlicach i szkołach, prowadziła kursy zawodowe dla bibliotekarek.

W 1954 roku została powołana przez ministra Kultury i Sztuki na stanowisko wizytatora w Centralnym Zarządzie Bibliotek, które zajmowała do emerytury.

Opracowywała dokumenty legislacyjne oraz pomoce metodyczne dla działów dziecięcych w bibliotekach publicznych. Uczestniczyła w Komisji Oceny Książek dla bibliotek szkolnych  resortu oświaty.

W bogatym dorobku piśmienniczym Marii Gutry mieszczą się podręczniki dla słuchaczy kursów i szkół bibliotekarskich, artykuły dotyczące pracy bibliotekarzy dziecięcych, historii i organizacji bibliotek, czytelnictwa i twórczości dla dzieci. Rozumiała i kochała dzieci. Została przez nie udekorowana Orderem Uśmiechu.

 

K.K.

Zob. też:

Białkowska Barbara, Kuźmińska Krystyna: Maria Gutry (1899-1988). W: Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego. Warszawa : Wydawnictw SBP, 1999 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 6), s. 11-24.

Kuźmińska Krystyna: Gutry Maria. W: Słownik pracowników książki polskiej. Supl. 2.Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2000, s. 59-60.

Skrobiszewska Halina: Pani Maria Gutry – ktoś, komu się udało, „Przegląd Biblioteczny” 1989, z. 4, s. 297-304.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP