Polecamy

„Baśnie i legendy polskie w komiksie” - bezpłatny projekt edukacyjny

Data dodania: 15.06.2018

„Baśnie i legendy polskie w komiksie” - bezpłatny projekt edukacyjny

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy bibliotek publicznych, pedagogicznych, szkolnych i innych oraz pracowników ośrodków kultury do udziału w bezpłatnym projekcie edukacyjnym Baśnie i legendy polskie w komiksie.

 

[Aktualizacja 18.06.2018] - BRAK WOLNYCH MIEJSC

Celem projektu jest podniesienie kompetencji bibliotekarzy i zdobycie przez nich nowych umiejętności umożliwiających podjęcie działań w zakresie animacji czytelnictwa dzieci i młodzieży, zwłaszcza takich, które przyciągną młodych czytelników do biblioteki, rozbudzą ich aktywność artystyczną oraz twórcze myślenie. Dodatkowo bibliotekarze zwiększą swoje kompetencje w zakresie przygotowywania materiałów promujących przeprowadzane w bibliotece wydarzenia.

Projekt będzie realizowany w czterech etapach:

1.       Dwa kursy online na platformie e-learningowej SBP (http://elearning.sbp.pl):

  • Tworzenie komiksów” (20 godzin). Termin: 16 lipca – 6 sierpnia 2018 r.
  • Projektowanie w Canva” (20 godzin). Termin: 6 sierpnia – 27 sierpnia 2018 r.

2.       Warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży przeprowadzone w bibliotekach przez bibliotekarzy biorących udział w projekcie.

3.       Przeprowadzenie w bibliotekach biorących udział w projekcie konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Baśnie i legendy polskie w komiksie”.

4.       Powołanie komisji konkursu, wyłonienie zwycięzców, opublikowanie najlepszych prac konkursowych na portalu SBP na podstronie dedykowanej projektowi.

Kursy online prowadzone będą na platformie elearningowej SBP (elearning.sbp.pl) przez Bożenę Boryczkę, bibliotekarza, specjalistę z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Zapisy*:

  • "Tworzenie komiksów": 

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/formularz_zgloszeniowy?konferencja_id=20415

  • "Projektowanie w Canva":

 http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/formularz_zgloszeniowy?konferencja_id=20416

UWAGA!

Koszt udziału w warsztatach jest bezpłatny. Jednak z powodów technicznych, system wymaga wybrania opcji cenowej.

* Przed zgłoszeniem się na kursy należy zapoznać się ze szczegółowym opisem projektu (poniżej):


Opis projektu "Baśnie i legendy polskie w komiksie"

Adresaci projektu: 

Beneficjentami projektu są bibliotekarze, którzy zgłoszą się na szkolenia. Preferowane będą osoby pracujące w bibliotekach dla dzieci i młodzieży. Udział w projekcie umożliwi im nabycie nowych umiejętności pozwalających na prowadzenia atrakcyjnych działań wprowadzających dzieci w świat baśni i legend, a tym samym zachęcających ich do czytania. Adresatami projektu są także uczniowie przede wszystkim ze szkół podstawowych, którzy z pomocą bibliotekarzy zapoznają się z zasadami tworzenia komiksów, opracują na bazie wybranej baśni lub legendy własny komiks oraz wezmą udział w konkursie.

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji bibliotekarzy i zdobycie przez nich nowych umiejętności, umożliwiających podjęcie działań w zakresie animacji czytelnictwa dzieci i młodzieży, zwłaszcza takich, które przyciągną młodych czytelników do biblioteki, rozbudzą ich aktywność artystyczną oraz twórcze myślenie. Dodatkowo bibliotekarze zwiększą swoje kompetencje w zakresie przygotowywania materiałów promujących przeprowadzane w bibliotece wydarzenia.

Etapy realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w czterech etapach:

Etap 1

Udział bibliotekarzy w kursach online na platformie e-learningowej SBP (http://elearning.sbp.pl):

  •  „Tworzenie komiksów” (20 godzin)
  •  „Projektowanie w Canva” (20 godzin)

Uwaga! Jedna osoba może zgłosić się na dwa kursy. W przypadku, gdy któraś z aplikacji omawianych na kursach jest już bibliotekarzowi znana, może zgłosić się tylko na wybrany kurs, ale zobligowany jest do zrealizowania wszystkich punktów wymienionych w projekcie.

Etap 2

Przeprowadzenie przez bibliotekarzy biorących udział w projekcie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży w swoich bibliotekach, podczas których ich uczestnicy zapoznają się z treścią wybranej baśni lub legendy i na jej podstawie utworzą samodzielnie komiks w aplikacji internetowej ToonDoo. Do zrealizowania warsztatów niezbędny jest dostęp do komputerów i internetu oraz założenie darmowego konta przez uczestników warsztatów w serwisie ToonDoo. Każda biblioteka indywidualnie określa wiek uczestników warsztatów oraz czas ich trwania. Efektem przeprowadzenia zajęć warsztatowych jest nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się aplikacją internetową ToonDoo i utworzenie komiksów na bazie przeczytanego tekstu.

Termin realizacji zadań z etapu 2 i 3:  od 17 września 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

Etap 3

Przeprowadzenie w bibliotekach biorących udział w projekcie konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Baśnie i legendy polskie w komiksie”. Termin ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu każda biblioteka ustala indywidualnie. Po weryfikacji prac konkursowych na poziomie biblioteki, z każdej placówki należy wybrać maksymalnie pięć najlepszych prac konkursowych i przesłać do ZG SBP w sposób określony w ramowym regulaminie konkursu, przygotowanym przez SBP. Ramowy regulamin konkursu dla wszystkich bibliotekarzy biorących udział w projekcie zostanie udostępniony do pobrania na platformie e-learningowej w kursach „Tworzenie komiksów” oraz „Projektowanie w Canva”.

Termin realizacji zadań z etapu 2 i 3: od 17 września 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

Etap 4

Powołanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich komisji konkursu, ocena prac. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w portalu SBP. Najciekawsze prace zostaną zamieszczone w portalu SBP na podstronie dedykowanej projektowi. Przesłanie do bibliotek dyplomów, a także upominków dla laureatów i uczniów wyróżnionych. Termin realizacji: 16 – 30 listopada 2018 r.

Termin realizacji: od 16 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.


"Tworzenie komiksów"

Podczas kursu bibliotekarze zostaną zapoznani z poszczególnymi etapami tworzenia komiksów oraz ze sposobem pracy w narzędziu ToonDoo, kierowanym do osób kreatywnych, które nie muszą mieć talentu do rysowania.

Kurs będzie realizowany od 16.07.2018 r. do 06.08.2018 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 13.07.2018 r.

>>Zapisz się<<

"Projektowanie w Canva"

Kurs poświęcony będzie nabyciu umiejętności projektowania i publikacji w różnej formie atrakcyjnych wizualnie materiałów w postaci plakatów, zaproszeń, dyplomów itp., dzięki którym bibliotekarze mogą zainteresować dzieci i młodzież proponowanymi zajęciami i konkursem. Kurs będzie realizowany od 06.08.2018 r. do 27.08.2018 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 03.08.2018 r.

>>Zapisz się<<


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP