Polecamy
85,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

„Baśnie i legendy polskie w komiksie” - bezpłatny projekt edukacyjny

Data dodania: 15.06.2018

„Baśnie i legendy polskie w komiksie” - bezpłatny projekt edukacyjny

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy bibliotek publicznych, pedagogicznych, szkolnych i innych oraz pracowników ośrodków kultury do udziału w bezpłatnym projekcie edukacyjnym Baśnie i legendy polskie w komiksie.

 

[Aktualizacja 18.06.2018] - BRAK WOLNYCH MIEJSC

Celem projektu jest podniesienie kompetencji bibliotekarzy i zdobycie przez nich nowych umiejętności umożliwiających podjęcie działań w zakresie animacji czytelnictwa dzieci i młodzieży, zwłaszcza takich, które przyciągną młodych czytelników do biblioteki, rozbudzą ich aktywność artystyczną oraz twórcze myślenie. Dodatkowo bibliotekarze zwiększą swoje kompetencje w zakresie przygotowywania materiałów promujących przeprowadzane w bibliotece wydarzenia.

Projekt będzie realizowany w czterech etapach:

1.       Dwa kursy online na platformie e-learningowej SBP (http://elearning.sbp.pl):

  • Tworzenie komiksów” (20 godzin). Termin: 16 lipca – 6 sierpnia 2018 r.
  • Projektowanie w Canva” (20 godzin). Termin: 6 sierpnia – 27 sierpnia 2018 r.

2.       Warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży przeprowadzone w bibliotekach przez bibliotekarzy biorących udział w projekcie.

3.       Przeprowadzenie w bibliotekach biorących udział w projekcie konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Baśnie i legendy polskie w komiksie”.

4.       Powołanie komisji konkursu, wyłonienie zwycięzców, opublikowanie najlepszych prac konkursowych na portalu SBP na podstronie dedykowanej projektowi.

Kursy online prowadzone będą na platformie elearningowej SBP (elearning.sbp.pl) przez Bożenę Boryczkę, bibliotekarza, specjalistę z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Zapisy*:

  • "Tworzenie komiksów": 

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/formularz_zgloszeniowy?konferencja_id=20415

  • "Projektowanie w Canva":

 http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/formularz_zgloszeniowy?konferencja_id=20416

UWAGA!

Koszt udziału w warsztatach jest bezpłatny. Jednak z powodów technicznych, system wymaga wybrania opcji cenowej.

* Przed zgłoszeniem się na kursy należy zapoznać się ze szczegółowym opisem projektu (poniżej):


Opis projektu "Baśnie i legendy polskie w komiksie"

Adresaci projektu: 

Beneficjentami projektu są bibliotekarze, którzy zgłoszą się na szkolenia. Preferowane będą osoby pracujące w bibliotekach dla dzieci i młodzieży. Udział w projekcie umożliwi im nabycie nowych umiejętności pozwalających na prowadzenia atrakcyjnych działań wprowadzających dzieci w świat baśni i legend, a tym samym zachęcających ich do czytania. Adresatami projektu są także uczniowie przede wszystkim ze szkół podstawowych, którzy z pomocą bibliotekarzy zapoznają się z zasadami tworzenia komiksów, opracują na bazie wybranej baśni lub legendy własny komiks oraz wezmą udział w konkursie.

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji bibliotekarzy i zdobycie przez nich nowych umiejętności, umożliwiających podjęcie działań w zakresie animacji czytelnictwa dzieci i młodzieży, zwłaszcza takich, które przyciągną młodych czytelników do biblioteki, rozbudzą ich aktywność artystyczną oraz twórcze myślenie. Dodatkowo bibliotekarze zwiększą swoje kompetencje w zakresie przygotowywania materiałów promujących przeprowadzane w bibliotece wydarzenia.

Etapy realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w czterech etapach:

Etap 1

Udział bibliotekarzy w kursach online na platformie e-learningowej SBP (http://elearning.sbp.pl):

  •  „Tworzenie komiksów” (20 godzin)
  •  „Projektowanie w Canva” (20 godzin)

Uwaga! Jedna osoba może zgłosić się na dwa kursy. W przypadku, gdy któraś z aplikacji omawianych na kursach jest już bibliotekarzowi znana, może zgłosić się tylko na wybrany kurs, ale zobligowany jest do zrealizowania wszystkich punktów wymienionych w projekcie.

Etap 2

Przeprowadzenie przez bibliotekarzy biorących udział w projekcie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży w swoich bibliotekach, podczas których ich uczestnicy zapoznają się z treścią wybranej baśni lub legendy i na jej podstawie utworzą samodzielnie komiks w aplikacji internetowej ToonDoo. Do zrealizowania warsztatów niezbędny jest dostęp do komputerów i internetu oraz założenie darmowego konta przez uczestników warsztatów w serwisie ToonDoo. Każda biblioteka indywidualnie określa wiek uczestników warsztatów oraz czas ich trwania. Efektem przeprowadzenia zajęć warsztatowych jest nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się aplikacją internetową ToonDoo i utworzenie komiksów na bazie przeczytanego tekstu.

Termin realizacji zadań z etapu 2 i 3:  od 17 września 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

Etap 3

Przeprowadzenie w bibliotekach biorących udział w projekcie konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Baśnie i legendy polskie w komiksie”. Termin ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu każda biblioteka ustala indywidualnie. Po weryfikacji prac konkursowych na poziomie biblioteki, z każdej placówki należy wybrać maksymalnie pięć najlepszych prac konkursowych i przesłać do ZG SBP w sposób określony w ramowym regulaminie konkursu, przygotowanym przez SBP. Ramowy regulamin konkursu dla wszystkich bibliotekarzy biorących udział w projekcie zostanie udostępniony do pobrania na platformie e-learningowej w kursach „Tworzenie komiksów” oraz „Projektowanie w Canva”.

Termin realizacji zadań z etapu 2 i 3: od 17 września 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

Etap 4

Powołanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich komisji konkursu, ocena prac. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w portalu SBP. Najciekawsze prace zostaną zamieszczone w portalu SBP na podstronie dedykowanej projektowi. Przesłanie do bibliotek dyplomów, a także upominków dla laureatów i uczniów wyróżnionych. Termin realizacji: 16 – 30 listopada 2018 r.

Termin realizacji: od 16 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.


"Tworzenie komiksów"

Podczas kursu bibliotekarze zostaną zapoznani z poszczególnymi etapami tworzenia komiksów oraz ze sposobem pracy w narzędziu ToonDoo, kierowanym do osób kreatywnych, które nie muszą mieć talentu do rysowania.

Kurs będzie realizowany od 16.07.2018 r. do 06.08.2018 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 13.07.2018 r.

>>Zapisz się<<

"Projektowanie w Canva"

Kurs poświęcony będzie nabyciu umiejętności projektowania i publikacji w różnej formie atrakcyjnych wizualnie materiałów w postaci plakatów, zaproszeń, dyplomów itp., dzięki którym bibliotekarze mogą zainteresować dzieci i młodzież proponowanymi zajęciami i konkursem. Kurs będzie realizowany od 06.08.2018 r. do 27.08.2018 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 03.08.2018 r.

>>Zapisz się<<


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP