Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą... więcej >

Anna Wołodko - nowym Dyrektorem BUW

Data dodania: 02.07.2018

Anna Wołodko - nowym Dyrektorem BUW

Z dniem 1 lipca 2018 roku stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie obejęła Anna Wołodko – bibliotekarz dyplomowany, ostatnio kierowniczka Oddziału Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych, wcześniej sekretarz naukowy i koordynatorka krajowej i zagranicznej współpracy BUW.


Anna Wołodko, kontynuując w wielu aspektach pracę poprzedników, stawia sobie też nowe cele, do których należy między innymi zoptymalizowanie systemu biblioteczno-informacyjnego UW: „responsywny, inkluzywny, kompetentny i przyjazny, dumnie wspierający społeczność uniwersytecką – każdego studenta, każdego pracownika, w każdej sytuacji – takimi cechami powinien się charakteryzować system biblioteczny uczelni XXI wieku” podkreśla.

Źródło: BUW


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP