Polecamy
29,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Przegląd Biblioteczny 2/2018

Data dodania: 04.07.2018

Przegląd Biblioteczny 2/2018

Przegląd Biblioteczny to najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Ukazuje się od 1927 roku.

 

Wykazywany jest w Europejskim Indeksie Referencyjnym ERIH+, a zawartość kwartalnika indeksowana jest w bazach: The Central European Journal of Social Science and Humanities, Pol-Index i Polska Bibliografia Bibliologiczna.

Od 2007 roku kwartalnik "Przegląd Biblioteczny" jest wykazywany na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 9 punktów.

Pełne teksty roczników 1927-2015 dostępne są  w Archiwum Cyfrowym SBP oraz w Mediotece Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

W najnowszym numerze 2/2018

ARTYKUŁY

 • Lilianna Nalewajska: Proces tworzenia oferty edukacyjnej w bibliotece akademickiej – na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
 • Ewa Głowacka, Tomasz Więcek: Heuristic Evaluation of University Libraries’ Mobile Websites in Poland (Analiza heurystyczna mobilnych stron internetowych polskich bibliotek uniwersyteckich)
 • Małgorzata Góralska: Zwrot afektywny a współczesne badania nad książką i czytelnikiem. Rekonesans badawczy
 • Anna Małgorzata Kamińska: Środki naukowo-dydaktycznej komunikacji zdalnej środowisk akademickich

WYWIADY

 • „Decyduje dom, dom i jeszcze raz dom...”. Z Jirím Trávníčkiem – o czeskim czytelnictwie, rynku książki i bibliotekach – rozmawia Grzegorz Nieć

SPRAWOZDANIA

 • „Bibliografie specjalne: rozwój i integracja”. Ogólnopolska konferencja naukowa (Warszawa, 7 maja 2018 r.) (Bartłomiej Włodarczyk)
 • „Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej”. Międzynarodowa konferencja naukowa (Warszawa 8-9 maja 2018 r.) (Michał Zając)

RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

 • Bożena Karzewska: Nietypowi użytkownicy bibliotek. Poradnik psychologiczny. Warszawa: Wydaw. SBP, 2018 (Edyta Kosik)
 • Rozumienie świata. O warsztatach pracy z książką i czytelnikami. Warszawa: Wydaw. SBP, 2017 (Piotr Dobrołęcki)
 • Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
 • Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

Z ŻYCIA SBP

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO 2017 (oprac. Dorota Grabowska)

KOMUNIKAT

 • Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego za rok 2017 (Jadwiga Sadowska)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW 

http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=13&wydanie_id=295


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP