Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

PBW w Gdańsku - praca dla nauczycieli bibliotekarzy

Data dodania: 05.07.2018

PBW w Gdańsku - praca dla nauczycieli bibliotekarzy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku zatrudni osoby na stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższego bibliotekarskiego z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenia wyższego magisterskiego z przygotowaniem pedagogicznym i ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
 • znajomości literatury;
 • języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomości systemu Windows i pakietu MS Office;
 • komunikatywności;
 • kreatywności oraz pasji w działaniu
 • samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania, bardzo dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności działania w zespole;
 • wysokiej kultury osobistej i doskonale rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i UKD;
 • znajomość formatu MARC21 rekordu bibliograficznego;
 • znajomości programu Virtua.

Ze swojej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela;
 • pełny wymiar czasu pracy;
 • wynagrodzenie zgodne z Kartą Nauczyciela i aktami wykonawczymi;
 • świadczenia socjalne;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • szczegółowe CV z informacją o posiadanym wykształceniu, dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, z podanym adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego lub adresem poczty mailowej kandydata, opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk"
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej)

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@bpw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

z dopiskiem RNL 07/2018 do dnia 20 lipca 2018 roku.

Informacje dodatkowe:

 • wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane;
 • kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego;
 • Biblioteka zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP