Polecamy
31,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Nowa oferta szkoleń i warsztatów SBP

Data dodania: 09.07.2018

Nowa oferta szkoleń i warsztatów SBP

Już we wrześniu zapraszamy na praktyczne warsztaty dla bibliotekarzy. Przygotowaliśmy zupełnie nową ofertę szkoleniową skierowaną do dyrektorów, kierowników jednostek, jak również pracowników zajmujących się kontrolą zarządczą w bibliotekach, osób pracujących na co dzień z dziećmi, młodzieżą, seniorami oraz tych, którzy chcieliby wykorzystać interaktywne narzędzia w ramach usług informacyjnych oferowanych przez instytytucje kultury.

 

Warsztaty poprowadzą znani i cenieni specjaliści jak:

  • dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, certyfikowany trener metod stymulacji pamięci i rozwoju intelektu z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego,
  • dr Grzegorz Gmiterek, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, który w swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. wykorzystaniem nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program "Library & Information Science. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.
  • dr Łukasz Wojciechowski, wykładowca akademicki, szkoleniowiec i przedsiębiorca specjalizujący się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych osobowych i kontroli zarządczej. Prowadzi szkolenia dla instytucji publicznych i firm. Piszę teksty specjalistyczne, naukowe i publicystyczne. Opracowuje i koryguje dokumentację kontroli zarządczej dla instytucji publicznych oraz ochrony danych osobowych dla instytucji publicznych i firm. Jest doradcą w zakresie optymalizowania dokumentacji i wprowadzania efektywnych procedur.

17 września 2018 r.

Warsztaty "Metody pracy z czytelnikiem w wieku dojrzałym. Międzypokoleniowa transmisja wartości" 

Celem szkolenia jest dostarczenie inspiracji, wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metod pracy z Seniorami.

Warsztaty, które poprowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz, pozwolą uczestnikom rozwinąć umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z osobami w wieku dojrzałym oraz pokażą różne techniki pracy twórczej na bazie odpowiednio dobranej literatury. 

>>> Zapisz się <<<


18 września 2018 r.

Warsztaty "Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu"

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci, wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Uczestnicy warsztatów otrzymują bogaty zestaw materiałów do samodzielnego wykorzystania. 

Warsztaty poprowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz,

>>> Zapisz się <<<


 21 września 2018 r. 

Warsztaty "Library 2.0. Interaktywność i mobilność mediów a działalność informacyjna bibliotek"

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji pracowników bibliotek w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzi Web 2.0 oraz możliwości, jakie oferuje dzisiaj zjawisko mobilności urządzeń i aplikacji

W trakcie warsztatów, które poprowadzi dr Grzegorz Gmiterek, uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą funkcjonowania biblioteki w świecie mediów społecznościowych, kultury konwergencji czy mobilnych urządzeń, treści i aplikacji. Zostaną przedstawione możliwości wykorzystania wybranych interaktywnych narzędzi, które pracownicy bibliotek mogą z powodzeniem wykorzystywać w ramach oferowanych przez te instytucje informacyjnych usług.

>>> Zapisz się <<<


27 września 2018 r.

Warsztaty "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece"

Szkolenie jest kierowane do kierowników jednostek, jak również pracowników zajmujących się kontrolą zarządczą w bibliotekach. 

Uczestnicy warsztatów, które poprowadzi dr Łukasz Wojciechowski, uzyskają odpowiedzi m.in. na pytania:

  • Czym jest kontrola zarządcza?
  • Jaka jest jej idea?
  • W jaki sposób należy ją wdrożyć i prowadzić?

>>> Zapisz się <<<


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP