Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

10 rocznica śmierci Jerzego Andrzejewskiego

Data dodania: 11.07.2018

10 rocznica śmierci Jerzego Andrzejewskiego

11 lipca 2018 roku minęła 10. rocznica śmierci dr. Jerzego Andrzejewskiego (1944-2008), wybitnego specjalisty w zakresie księgozbiorów historycznych i przemieszczonych, eksperta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego.

W 1966 roku, po ukończeniu Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego w Łodzi rozpoczął pracę zawodową w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego  w Oddziale Opracowania Zbiorów, następnie w Oddziale Zbiorów Specjalnych. W 1984 roku został kierownikiem tego Oddziału. W latach 1984-1987 i 2000-2008 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki.

Studia bibliotekoznawcze podjął w 1970 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1972 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przyznało mu stypendium naukowe ufundowane przez prof. Władysława Tatarkiewicza. Po ukończeniu studiów podjął na tej samej uczelni studia doktoranckie, które zakończył uzyskaniem tytułu doktora nauk humanistycznych.

Działał w strukturach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Był wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych przy ZG SBP. Tą tematyką interesował się dogłębnie, wygłaszając wielokrotnie referaty na konferencjach specjalistycznych organizowanych przez Komisję. Pełnił funkcję członka jury Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego oraz przewodniczącego Komisji Wydawniczej Zarządu Okręgu SBP w Łodzi. Działał również aktywnie w Łódzkim Towarzystwie Przyjaciół Książki.

B.D-I.

Zob. też:
Łysiak -Konopacka Maria: Jerzy Andrzejewski (1944-2008). W: Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa. Warszawa 2012 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 12), s. 17-24


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP