Polecamy
Marta Tyszkowska 27,00 PLN

Celem książki jest ukazanie znaczenia koncepcji Internetu Drugiej Generacji dla współczesnych... więcej >

EtnoPolska – blisko 7 mln złotych na wsparcie działań lokalnych

Data dodania: 27.07.2018

EtnoPolska – blisko 7 mln złotych na wsparcie działań lokalnych

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego: KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA. Blisko 7 mln zł dodatkowych środków, przeznaczonych zostanie na dofinansowanie zadań wzmacniających lokalne tożsamości kulturowe i zwiększających uczestnictwo w kulturze.

Do składania wniosków w programie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 30 września do 20 listopada 2018 roku. Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2018 roku

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin programu na stronie:

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/etnopolska-blisko-7-mln-zlotych-na-wsparcie-dzialan-lokalnych


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP