Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

10 rocznica śmierci Haliny Chamerskiej

Data dodania: 02.08.2018

10 rocznica śmierci Haliny Chamerskiej

2 sierpnia 2018 roku minęła 10 rocznica śmierci dr hab. Haliny Chamerskiej (1922-2008), historyka, bibliotekoznawcy, badacza historii społecznej Polski XIX w., dziejów książki polskiej XIX-XX w., organizacji i metodyki informacji naukowej w bibliotekach.  

W 1948 roku H. Chamerska ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, następnie studiowała socjologię, której – mimo zdania wszystkich egzaminów – nie skończyła, ponieważ katedra ze względów politycznych została zlikwidowana. W 1960 roku uzyskała stopień doktora w Instytucie Historii PAN, a w 1974 – doktora habilitowanego z zakresu historii za rozprawę Drobna szlachta w Królestwie Polskim 1832-1864.

W czasie studiów pracowała zawodowo początkowo w bibliotekach wydziałowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a następnie w Bibliotece Narodowej (1947-1962). Organizowała tu warsztat informacyjny Działu Informacji i Poradnictwa, prowadziła szkolenia i kursy dla pracowników i bibliotekarzy z innych bibliotek oraz praktyki dla studentów bibliotekoznawstwa. W 1963 roku przeszła do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, a w 1969 podjęła pracę w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW. Prowadziła wykłady i seminaria z zakresu informacji naukowej oraz historii książki.

Na jej dorobek naukowy składają się, oprócz artykułów, książki: Służba informacyjna w bibliotece, Nowe tendencje i perspektywy w dokumentacji nauk społecznych, Działalność informacyjna bibliotek polskich w latach 1945-1971, Akta hipoteczne i notarialne jako źródła badań nad księgozbiorami prywatnymi XIX-XX w. Wraz z prof. Barbarą Bieńkowską przygotowała Zarys dziejów książki, Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce oraz Books in Poland. Past and Present.

E.B.

Zob. też:

Bieńkowska Barbara: Docent dr hab. Halina Chamerska (1922-2008), „Przegląd Biblioteczny” 2008, z. 3, s. 527-528

Chamerska Halina: Z moich wspomnień o Bibliotece Narodowej (1947-1956). W: Wspomnienia o Bibliotece Narodowej. Warszawa : Biblioteka Narodowa 1995, s. 160-195

Riabinin Danuta, Dziubecka Radosława: Halina Chamerska (1922-2008). W: Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012 („Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” ; t. 12), s. 32-37


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP