Polecamy

Spotkanie z ks. kanonikiem Marianem Kilichowskim w Poddębicach - relacja

Data dodania: 14.04.2011

W dniu 5 kwietnia 2011 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Poddębicach gościł ks. kanonik Marian Kilichowski - proboszcz parafii Dzierżawy. Na spotkanie przybyły klasy pierwsze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II z Panią Dyrektor Beatą Olczyk, przedstawiciele władz powiatowych oraz środowiska lokalnego. W tak szczególnym czasie, jakim jest 6 rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II oraz oczekiwanie na Jego beatyfikację, ksiądz Kilichowski podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi wspomnieniami o Papieżu Polaku.

Ksiądz kanonik spotkał się z Ojcem Świętym ponad sto razy, wielokrotnie uczestniczył w prywatnych audiencjach u Ojca Świętego, a nawet miał zaszczyt koncelebrowania mszy świętej wspólnie z Papieżem z okazji wyniesienia na ołtarze świętej Faustyny. Ksiądz Marian opowiadał o krajowych i zagranicznych spotkaniach z Janem Pawłem II . Proboszcz z Dzierżaw wspominał Ojca Świętego jako osobę skromną, otwartą, komunikatywną, z dużym poczuciem humoru. Ksiądz Kilichowski, znany ze swoich zainteresowań turystycznych i licznych pielgrzymek, założył Duszpasterstwo Pielgrzymkowo-Turystyczne imienia Jana Pawła II.

Jan Paweł II jest księdzu Kilichowskiemu tym bardziej bliski, iż w dzień urodzin Papieża, 18 maja, proboszcz z Dzierżaw przyjął święcenia kapłańskie. Dodatkowo było to w roku 1978, czyli w rok wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Oprócz prelekcji na temat Papieża, ksiądz Marian pokazywał zdjęcia ze spotkań z Ojcem Świętym. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Dzierżawski proboszcz dał się poznać jako człowiek niezwykle miły i skromny. Ksiądz bardzo chętnie odpowiadał na liczne pytania uczestników. Na pamiątkę spotkania podarował każdemu kartki z wizerunkiem Jana Pawła II, a biblioteka otrzymała piękne zdjęcie Papieża, już jako błogosławionego. Kapłan powtórzył młodzieży licealnej wezwanie Papieża Polaka, o tym, aby nie lękali się podejmować odważnych decyzji i żyli zgodnie ze swoim sumieniem.

Oprac. Edyta Durka


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP