Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów... więcej >

IGiK - nabór na stanowisko redaktora biblioteki cyfrowej

Data dodania: 04.09.2018

IGiK - nabór na stanowisko redaktora biblioteki cyfrowej

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko redaktora biblioteki cyfrowej w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

 

Główny zakres obowiązków obejmuje:

 • tworzenie i prowadzenie biblioteki cyfrowej,
 • tworzenie, aktualizację i bieżącą obsługę baz danych bibliograficznych i pełnotekstowych
 • utworzenie, prowadzenie i bieżącą aktualizację witryny internetowej biblioteki cyfrowej,
 • obsługę biblioteki cyfrowej i współpracę z Biblioteką tradycyjną oraz z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • współpracę z Federacją Bibliotek Cyfrowych i z innymi bibliotekami cyfrowymi oraz bibliograficznymi i pełnotekstowymi bazami danych w kraju np.: AGRO, Baztech i zagranicą: Web of Science, Scopus, EBSCO, Springer, Elsevier.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu informacji naukowej i studiów bibliologicznych lub absolutorium na ww. kierunku studiów,
 • kursy i szkolenia specjalistyczne z ww. zakresu: pożądane,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagane umiejętności:

 • znajomość profesjonalnych programów specjalistycznych takich, jak dLibra, WebLIS, FineReader, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop,
 • pożądana znajomość programów takich, jak CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign,
 • biegła znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office.

Doświadczenie zawodowe: pożądane na takim lub podobnym stanowisku.

Cechy osobowościowe:

 • komunikatywność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego.

Termin składania ofert do dnia 21.09.2018 roku.


Miejsce składania dokumentów:
Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Kaczmarskiego 27 02-679 Warszawa
Sekretariat IGiK (w godz. 7.30-15.30) lub na adres: biblioteka@igik.edu.pl

http://www.igik.edu.pl/pl/a/oglaszamy-Nabor-na-stanowisko-redaktora-biblioteki-cyfrowej


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP