Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

XLI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP „Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w kontekście zmieniającego się prawa”, 25 września 2018 r., Katowice

Data dodania: 04.09.2018

XLI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP „Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w kontekście zmieniającego się prawa”, 25 września 2018 r., Katowice

Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy Zarządzie Okręgu w Katowicach, Sekcja Bibliotek Naukowych przy Zarządzie Głównym SBP,  Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach zapraszają na konferencję pt. „Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w kontekście zmieniającego się prawa”, która odbędzie się w dniu 25 września 2018 roku w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego – Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach przy ul. Bankowej 11A (Sala Konferencyjna, parter).

Patronat medialny nad konferencją sprawują „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” oraz „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”.

Konferencja wspiera realizację celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ, w szczególności  „Dobrą Jakość Edukacji” oraz „Wzrost Gospodarczy i Godną Pracę”.


Celem konferencji jest scharakteryzowanie zagadnień prawnych wiążących się z wykonywaniem zawodu bibliotekarza, a także z pozycją tej grupy zawodowej w środowisku zatrudnienia.

Szereg najbardziej nurtujących bibliotekarzy wątpliwości skłonił organizatorów do szerokiego ujęcia tematu konferencji. Zróżnicowana tematyka wystąpień pozwoli zwrócić uwagę uczestników na bardzo ważne, dynamicznie postępujące zmiany oddziałujące na proces wykonywania zadań bibliotekarza oraz na miejsce tej grupy zawodowej w środowisku pracy.

Podjęta podczas konferencji tematyka obejmie m.in. kwestie szeroko poruszanego i niezwykle ważnego w aktualnej rzeczywistości zagadnienia, jakim są dane osobowe. Ponadto omówione zostaną zagadnienia związane z zatrudnieniem w bibliotekach, w tym z zatrudnieniem pracowniczym i niepracowniczym. Ciekawym akcentem konferencji będzie także komparatystyczna analiza sytuacji prawnej bibliotekarzy w prawie polskim i włoskim.

Na konferencję zapraszamy wszystkich zainteresowanych prawnymi aspektami pracy bibliotek, w szczególności dyrektorów, kadrę kierowniczą i bibliotekarzy oraz wykładowców akademickich.

Program konferencji:

 9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.20 Rozpoczęcie konferencji
10.02-10.40 Błażej Mądrzycki – Bibliotekarz, pracownik szkoły wyższej – wybrane zagadnienia
10.40-11.00 Sebastian Koczur – Efektywność ochrony prawa pracy wobec wyzwań automatyzacji
11.00-11.20 Aneta Trojanowska – Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy
11.20-11.40 Anna Maria Rizzo – Komparatystyczna analiza pracowniczych praw bibliotekarzy w Polsce i we Włoszech
11.40-12.00 Wystąpienie sponsora
 
12.00-12.20 Przerwa kawowa
 
12.20-13.00 Justyna Czerniak-Swędzioł – Uprawnienia rodzicielskie pracowników bibliotek
13.00-13.20 Kinga Piwowarska, Tomasz Piwowarski – Prawo do urlopu bibliotekarza – ile dni?
13.20-13.40 Karolina Kulikowska – Monitorowanie pracownika w miejscu pracy a ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
13.40-14.00 Albert Rejdych – Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury

14.00-14.20 Podsumowanie i zamknięcie konferencji 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o zgłaszanie udziału na adres email: marta.kunicka@us.edu.pl

 

Kontakt

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

dr Marta Kunicka

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ul. Bankowa 11B, 40-007 Katowice

tel.: 32 359 20 03

marta.kunicka@us.edu.pl

 

Sylwetki prelegentów

 

dr Justyna Czerniak-Swędzioł – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, specjalizacja prawo pracy, Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ, wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa Pracy organizowanych przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ, koordynator w sekcji Prawa pracy działającej w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Autorka licznych publikacji m.in. z tematu zakazu konkurencji w stosunkach pracy oraz uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Radca prawny w OIRP w Krakowie.

dr Sebastian Koczur – adwokat, właściciel kancelarii adwokackiej, specjalizującej się w prawie pracy. Autor licznych publikacji z zakresu problematyki prawa pracy oraz prawa gospodarczego. Specjalista w wąskiej dziedzinie zatrudnienia i piastowania funkcji przez członków organów spółek kapitałowych. Praktyczne doświadczenie adwokat dr Sebastian Koczur podbudowuje również działalnością naukową, będąc zatrudnionym na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Od 2011 roku członek European Employment Lawyers Association (EELA). Od 2013 roku członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda.

mgr Karolina Kulikowska – prawnik w Praktyce Nowych Technologii i Telekomunikacji w kancelarii Kochański Zięba & Partners. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach Prawo oraz Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, a także Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu. Autorka publikacji naukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa własności intelektualnej oraz prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących obszaru ochrony danych osobowych, nowych technologii i własności intelektualnej. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

dr Błaej Mdrzycki – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2008 do 2018 związany z Katedrą Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu prawa pracy. W 2008 roku ukończył szkolenie „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”. Jako mediator współpracuje z Ośrodkiem Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” w Katowicach.

mgr Kinga Piwowarska – prawnik w Kancelarii Adwokackiej i Radcy Prawnego, doktorantka oraz prowadząca zajęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

mgr Tomasz Piwowarski – radca prawny prowadzący indywidualną kancelarię, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, specjalista z zakresu prawa pracy zajmujący się w szczególności obsługą związków zawodowych. Współuczestniczy w prowadzeniu sporów zbiorowych jak i negocjacjach oraz dialogu w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Zajmuje się również prawem gospodarczym oraz cywilnym.

Albert Rejdych – student V roku prawa na Uniwersytecie Śląskim, członek Studenckiej Poradni Prawa Uniwersytetu Śląskiego oraz Przewodniczący Koła Prawa Pracy UŚ. Współautor komentarza do projektu kodeksu pracy stowarzyszenia „Koliber”. Interesuje się problematyką prawa samorządu terytorialnego oraz prawa pracy.

mgr Anna Maria Rizzo ukończyła studia filologiczne na kierunku języki stosowane język włoski i angielski na Uniwersytecie Śląskim, jest w trakcie studiów na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UŚ oraz studiów magisterskich na kierunku filologia włoska na Uniwersytecie Jagiellońskim. Senator Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2016/2017, przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciel studentów w Radzie Bibliotecznej w roku akademickim 2016/2017. Zajmuje się komparatystyką prawniczą w szczególności prawa we Włoszech, Polsce i Anglii w zakresie prawa pracy, oraz prawa cywilnego na tle uregulowań wprowadzanych przez Unię Europejską, jako filolog zajmuje się dominacją seksualności poprzez język władzy.

mgr Aneta Trojanowska – absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Od 2012 roku pełni funkcję prezesa Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) w Uniwersytecie Śląskim. Od 2014 roku jest członkiem Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz członkiem Prezydium Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) Województwa Śląskiego. W przeszłości była członkiem Komisji ds. Równego Traktowania Zarządu Głównego ZNP, obecnie jest członkiem Komisji Kobiet OPZZ.

Obszar jej zainteresowań to działalność związków zawodowych, szczególnie w aspekcie szkolnictwa wyższego i nauki; prawo pracy, bezpieczeństwo pracy, zagrożenia psychospołeczne środowiska pracy (stres, agresja, mobbing, przemoc, dyskryminacja, molestowanie, w tym molestowanie seksualne).


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP