Polecamy
Aleksander Radwański 15,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

II Pomorska Konferencja Open Science oraz warsztaty Focus on Open Science - patronat SBP

Data dodania: 05.09.2018

II Pomorska Konferencja Open Science oraz warsztaty Focus on Open Science - patronat SBP

W dniach 26-27 września 2018 r. Biblioteka Politechniki Gdańskiej oraz Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej organizują II Pomorską Konferencję Open Science – Kierunek – Otwarta Nauka. Konferencję poprzedzą międzynarodowe warsztaty Focus on Open Science, organizowane w dniu 25 września 2018 r. przez Bibliotekę PG we współpracy z Scientific Knowledge Services, LIBER (Association of European Research Libraries) oraz University College London Press. Warsztaty są częścią międzynarodowej kampanii, w ramach której podobne inicjatywy organizowane są w dużych ośrodkach naukowych w całej Europie (Rzym, Barcelona, Dublin, Wiedeń, Budapeszt, Lubljana, Belgrad). Oba wydarzenia zostały objęte patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W ramach tych dwóch wydarzeń odbywać się będą prezentacje dotyczące otwartych repozytoriów, publikowania zgodnie z Open Access oraz Otwartych Danych Badawczych. Jako prelegenci wystąpią m.in. naukowcy oraz bibliotekarze pracujący na Politechnice Gdańskiej,  także przedstawiciele wydawców, organizacji międzynarodowych (Figshare) oraz instytucji i firm współpracujących (Clarivate Analytics).

Oba wydarzenia mają na celu przybliżenie zagadnień związanych z Open Access oraz Otwartych Danych Badawczych, a zarazem promocję platformy MOST Wiedzy, zarówno wśród kadry naukowej Politechniki Gdańskiej, w środowiskach naukowych i bibliotekarskich, jak i na forum międzynarodowym. Odpowiadając na potrzeby tych środowisk, chcemy podjąć się odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób prowadzenie badań, przechowywanie i udostępnianie ich wyników oraz współpraca między naukowcami i ośrodkami badawczymi może realizować postulowaną przez Komisję Europejską politykę otwartości w nauce.  

 

 

 

 PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ PIERWSZY – 26 września 2018 r.

Aula, Gmach Główny, Politechnika Gdańska 

 

10.00 – Rejestracja Uczestników

11.00 – Powitanie Uczestników i otwarcie konferencji – Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG.

11.15The State of Open Data – Alan Hyndman, Marketing Director, Figshare

12.00The role of the library in Open Research Data management and curation – dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki PG

12.20Web of Science Data Integration. New trends in bibliographic metadata approach –  Marcin Kapczyński, Clarivate Analytics

12.40 – Przerwa kawowa

13.00Dlaczego i jak cytować dane badawcze – mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej, Biblioteka PG

13.20Otwarte Dane Badawcze w pracy młodego naukowca

13.40MTEOPG – rola open science, open source i open data w nowoczesnej meteorologii – prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, prof. zw. PG

14.00 – Dyskusja

14.20 – Przerwa kawowa

14.40Promocja repozytorium na przykładzie portalu MOST Wiedzy – dr inż. Paweł Lubomski, Dyrektor Centrum Usług Informatycznych PG, Kierownik projektu MOST Wiedzy

15.00Współpraca na medal. Rola pracowników Biblioteki Politechniki Gdańskiej przy współtworzeniu repozytorium MOST Wiedzy – mgr Kamila Kokot, Sekcja Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych, Biblioteka PG

15.20Jak ruszyć zieloną drogą Open Access, czyli o promocji idei samoarchiwizacji dorobku naukowego na przykładzie MOSTu Wiedzy – mgr Piotr Krajewski, Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej, Biblioteka PG

15.40MOST Wiedzy dla innych uczelni – nawiązanie krajowej i międzynarodowej współpracy badawczej z wykorzystaniem narzędzi Open Access – mgr inż. Michał Nowacki, z-ca dyrektora CUI ds. rozwoju systemów informatycznych, koordynator merytoryczny projektu MOST Wiedzy

16.00 – Lunch

17.00 – Sesja posterowa (prezentacja projektów repozytoryjnych realizowanych w polskich uczelniach i instytucjach naukowych)

17.20 – Warsztaty MOST Wiedzy (warsztaty praktyczne, skierowane do osób chcących udostępnić swój dorobek w uczelnianym repozytorium)

 

 DZIEŃ DRUGI – 27 września 2018 r.

Aula nr 8, Budynek Nanotechnologii B, Politechnika Gdańska

 

10.00 Otwarty dostęp do informacji o infrastrukturze badawczej jako wsparcie w nawiązywaniu współpracy nauka-biznes– mgr inż. Michał Nowacki, z-ca dyrektora CUI ds. rozwoju systemów informatycznych, koordynator merytoryczny projektu MOST Wiedzy)

10.20 – Polityki Open Access wybranych wydawców:

10.20 – Institute of Electrical and Electronics Engineers - możliwości publikowania w wolnym dostępie (OA)– Anna Abramowska, IEEE

10.40 – Emerald Reach – główne założenia programu wspierającego Open Access – Graciana Madejek, Emerald

11.00Proces redakcyjny w modelu Open Access – Beata Socha, De Gruyter Open Access

11.20 – Dyskusja

11.30Otwarcie o książkach naukowych w świecie Open Access. Przegląd programów i inicjatyw – mgr Natalia Wysmyk, kierownik Sekcji Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Tradycyjnych

11.50 Europejskie projekty Open Linked Data – dr Dorota Siwecka, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski

12.10 Cytowanie  i dzielenie się publikacjami OA na przykładzie portalu MOST Wiedzy – mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej, Biblioteka PG

12.30 – Przerwa kawowa + ogłoszenie wyniku konkursu na poster

 

 WARSZTATY

Pracownie multimedialne nr 1 i 2, Budynek Nanotechnologii B, Politechnika Gdańska

 

12.45 – Warsztaty FOSTER Open Science: Otwarte dane badawcze - przygotowanie Planu Zarządzania Danymi (Data Management Plan) krok po kroku – case study – mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej, Biblioteka PG

14.00 – Lunch


Więcej informacji, w tym rejestracjahttps://pg.edu.pl/pkos/


25 września 2018 r. odbędą się międzynarodowe warsztaty Focus on Open Science.


Więcej informacji oraz rejestracja na stronie:

https://www.knowledge.services/events/2018-gdansk/

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP