Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

30 rocznica śmierci Hanny Uniejewskiej

Data dodania: 21.09.2018

30 rocznica śmierci Hanny Uniejewskiej

21 września 2018 roku minęła 30 rocznica śmierci dr Hanny Uniejewskiej  (1921-1988),  specjalistki z zakresu informacji naukowej i bibliografii, wieloletniej dyrektor Biblioteki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

Dr Uniejewska miała wykształcenie ekonomiczne. Karierę zawodową rozpoczęła w 1945 roku pod kierunkiem dyrektora prof. Andrzeja Grodka w Bibliotece Szkoły Głównej Handlowej (od 1949 SGPiS), gdzie  organizowała Oddział Informacyjno-Bibliograficzny, którym przez wiele lat  kierowała, łącząc to z funkcją zastępcy dyrektora. W 1964 roku została mianowana kierownikiem Oddziału Prac Naukowych, Naukowo-Organizacyjnych i Dydaktycznych, a w 1967 roku powierzono jej funkcję dyrektora Biblioteki.

Hanna Uniejewska była autorką ponad 100 publikacji z zakresu nauk ekonomicznych, bibliotekarstwa, bibliografii i informacji naukowej. W 1978 roku jako specjalista z zakresu bibliografii została powołana na członka CIDSS (Międzynarodowy Komitet Dokumentacji Nauk Społecznych) przy UNESCO. Współpracowała również z ICSSID (Międzynarodowy Komitet Informacji i Dokumentacji Nauk Społecznych) i MISON ( Międzynarodowy System Informacji Nauk Społecznych).

Była współautorką  planu specjalizacji zbiorów bibliotecznych i powołania bibliotek centralnych w Polsce. W latach 1979-1984 kierowała Kolegium Bibliotek Centralnych oraz powołaną Międzybiblioteczną Komisją Koordynacyjną  sieci bibliotek społeczno-ekonomicznych. Wyróżniała się aktywnością w wielu organach kolegialnych, m.in. była członkiem Komisji ds. Bibliotek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Rady Bibliotecznej, Rady Naukowej Biblioteki Narodowej. Nawiązywała współpracę z bibliotekami centralnymi krajów RWPG.

Była aktywnym członkiem SBP, m.in. reprezentantem Polski w IFLA.W latach 1956-1972 była przewodniczącą Sekcji Bibliotek Naukowych SBP, a w latach 1972-1981 wiceprzewodniczącą  ZG SBP.

E.D. 

Zob. też:
J
opkiewicz Andrzej: Problematyka bibliotek ekonomicznych w działalności Hanny Uniejewskiej. W: Organizatorzy i inspiratorzy. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1997 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 5), s.144-155


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP