Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Jubileusz 70-lecia Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach - relacja

Data dodania: 27.09.2018

Jubileusz 70-lecia Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach - relacja

10 września 2018 roku policka Biblioteka obchodziła jubileusz 70-lecia działalności. Wioletta Kołodziejczy, dyrektor Biblioteki w Policach: 

 

„70 lat to kamienny jubileusz, ten rok jest rokiem szczególnym dla Biblioteki i jej pracowników, gdyż przypada na obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości i przyznania statuetki z tytułem Biblioteki Roku 2017 Województwa Zachodniopomorskiego, za jej kulturotwórczą działalność, promocję czytelnictwa w środowisku lokalnym i regionalnym. To czas podsumowania 70 lat pracy w Bibliotece, wspomnień, podziękowań, ale także planowania na przyszłość, cieszenia się uznaniem z tych osiągnięć przez obecnych i emerytowanych  pracowników, mających swój wkład w rozwój i sukcesy placówki, na których nie poprzestaniemy”.

W imieniu Gminy Police i Powiatu Polickiego wyrazy uznania i życzenia kolejnych pięknych lat, zarówno pracownikom jak i czytelnikom złożyli przedstawiciele polickich władz: Władysław Diakun - Burmistrz Polic, Maciej Greinert - zastępca Burmistrza Polic, Witold Król - Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach, Andrzej Bednarek -Starosta Policki i Beata Chmielewska - Członek Zarządu Powiatu w Policach. Wiele ciepłych słów, życzeń i gratulacji złożyli także przedstawiciele polickich instytucji kultury, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń, fundacji współpracujących z biblioteką oraz czytelników.

Uroczystego wręczenia statuetki „Biblioteka Roku 2017” dokonał Lucjan Bąbolewski - dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Zaszczytnym momentem dla jubilatów było wystąpienie Małgorzaty Bartosik, przewodniczącej Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, która krótko przybliżyła działania Koła 11 Oddziału Szczecińskiego SBP, gratulowała osiągnięć i życzyła dalszej owocnej pracy na rzecz struktur SBP i polickiego bibliotekarstwa. W imieniu Zarządu Głównego SBP w Warszawie i Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego, odznaczyła Bibliotekę oraz byłych i obecnych członków Koła nr 11 w Policach Oddziału Szczecińskiego SBP: - Bibliotekę im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach - medalem „W Dowód Uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz SBP; - Wiolettę Kołodziejczyk, Dyrektora Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach - Medalem „W Dowód Uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz SBP; - Honorowymi Odznakami SBP za istotny dla rozwoju organizacji wkład pracy w funkcjonowanie jej struktur oraz promocję podejmowanych działań i zawodu bibliotekarza: Ewę Majewską i Elżbietę Kacprzak; - Dyplomami Okolicznościowymi z okazji 70-lecia Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach z podziękowaniem za działalność w SBP oraz długoletnią, pełną a zaangażowania prace na rzecz rozwoju czytelnictwa oraz środowiska bibliotekarskiego: Zofię Kabat, Krystynę Jordan, Bożenę Klimek, Grażynę Jagiełko, Elżbietę Lis, Renatę Niedźwiecką i Renatę Kasprzak.

Podczas uroczystości goście zostali obdarowani kryształowymi wygrawerowanymi pamiątkami z okazji tego jubileuszu oraz wydanym na tę okoliczność albumem: „70 Lat Biblioteki w Policach”.

Całą uroczystość uświetnił występ Teatru Rozmaitości Gwitajcie ze Szczecina, tort i poczęstunek oraz tematyczne wystawy i reportaż przygotowany przez Telewizję Police.

Fotorelacje:

Jubileusz w mediach:

Reportaż TV Police:

Oprac.: Elżbieta Kacprzak / Przewodnicząca Koła 11 OS SBP. Fot.: Biblioteka Police.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP