Polecamy
Agnieszka Chamera-Nowak 37,00 PLN

Agnieszka Chamera-Nowak wykonała dużą pracę, mającą na celu wprowadzenie do obiegu naukowego nowych... więcej >

X Powiatowa Konferencja Regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów, 18 października 2018 r. Wielowieś

Data dodania: 27.09.2018

X Powiatowa Konferencja Regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów, 18 października 2018 r. Wielowieś

Powiatowa Biblioteka w Gliwicach, jak co roku w październiku organizuje, Powiatową Konferencje Regionalną dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów. W tym roku będzie to jubileuszowa X Konferencja. Tym razem zostanią przedstawieni ambasadorzy śląskiego piśmiennictwa i orędowników mowy śląskiej. Zaplanowano dwa panele: pierwszy poświęcony piewcom mowy śląskiej, drugi pasjonatom śląskiego piśmiennictwa.


Konferencja odbędzie się 18 października 2018 r. (czwartek) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielowsi, w XVIII wiecznym pałacu, dawnej siedzibie hrabiego Franciszka Karola de Verdugo, ówczesnego właściciela okolicznych włości.


PROGRAM

 

X POWIATOWA KONFERENCJA REGIONALNA

dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów

 

„Ambasadorzy śląskiej kultury

w mowie i w piśmie”

 

Wielowieś, 18 października 2018 r.

08.00 - 09.00          Rejestracja uczestników

09.00 - 09.10          Powitanie. Wystąpienie włodarza powiatu gliwickiego.

09.10 - 09.30          „Mapa Obrzędowa Górnego Śląska” – Aleksander Lysko, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach                              

PANEL I – AMBASADORZY ŚLĄSKIEJ MOWY 

09.30 – 10.00         „Język naszych przodków w świetle źródeł kancelaryjnych i kościelnych oraz etnograficznych” - prof. zw. dr hab. Idzi Panic, Uniwersytet Śląski      w Katowicach

10.00 - 10.30          „Co językoznawca może powiedzieć o mowie Ślązaków w historycznym okresie XVI-XIX w” - dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak

10.30 – 11.00         Projekty "Piekary Literackie" i "Po czcionce do książki" jako długofalowe narzędzia promocji tradycji piśmienniczych i literackich Piekar Śląskich       -  Łukasz Żywulski, Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich

11.00 – 11.30         Przerwa kawowa   

11.30 – 12.00         Prezentacja artystyczna                         

PANEL 2 – AMBASADORZY ŚLĄSKIEGO PIŚMIENNICTWA

 12.00 - 12.30          „Śląsk Zofii Kossak” - prof.zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 12.30 – 13.00         „Serie wydawnicze jako ambasadorzy śląskiego piśmiennictwa. Biblioteka Pisarzy Śląskich” Instytutu Śląskiego a Pisarze Śląscy XIX i XX wieku” Śląskiego Instytutu Naukowego – próba porównania” - dr Katarzyna Kuroczka, Górnośląski

                              Towarzystwo Literackie w Katowicach

13.00 - 13.30          „Życie i dzieło Leopolda Jana Szersznika” - dr Artur Lewandowski, Książnica Cieszyńska

13.30 – 14.00         „Wyjść historii na spotkanie…” - Ewa Joanna Primus, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świbiu

14.00                     Podsumowanie Konferencji

14.00                     Obiad     

Imprezy Towarzyszące:

  • Promocja publikacji „O śląsku i po śląsku”, wydanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Gliwicach
  • Stoiska wydawnicze: Agencja Reklamowo-Wydawnicza „VECTRA”, ILLUSTRIS Damian Halmer, SILESIA PROGRES Piotr Długos
  • Wystawa okolicznościowa „Powiatowa Konferencja Regionalna – dekada historii”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Organizator Konferencji:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach, 44-120 Pyskowice, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego tel./fax 32 230 70 84 ; Email: biblioteka@pbp-gliwice.pl

 

Współorganizatorzy Konferencji:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wielowsi

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach,

 

Miejsce konferencji: WIELOWIEŚ – Gminna Biblioteka Publiczna - Skansen ul. Główna 1

 

Opłata konferencyjna uczestnika: 100,00 zł /od osoby/. Kwota obejmuje: koszty organizacyjne, koszty materiałów konferencyjnych, przerwy kawowe, obiad.

Opłatę należy wnieść najpóźniej do 05.10.2018 r. na rachunek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach: konto Getin Noble Bank SA O/Gliwice 64 1560 1081 0000 9040 0034 8136 z dopiskiem "Konferencja" oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji następuje poprzez wypełnienie i przysłanie formularza. Przyjmowanie zgłoszeń od uczestników trwać będzie do 05.10.2018 r. Koszty dojazdu na Konferencję ponoszą uczestnicy lub instytucje delegujące.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP