Polecamy
31,00 PLN 39,00 PLN

Dokonana analiza siedemnastu artykułów pokonferencyjnych na temat książki, zawodu bibliotekarza... więcej >

BP w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zatrudni Bibliotekarza do Czytelni Naukowej

Data dodania: 03.10.2018

BP w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zatrudni Bibliotekarza do Czytelni Naukowej

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zatrudni osobę na stanowisko Bibliotekarza do Czytelni Naukowej. Jeśli jesteś zainteresowany pracą, która ma na celu pracę z Czytelnikiem, udostępnianie i opracowanie materiałów bibliotecznych prześlij swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
kadry@bpwola.waw.pl lub adres do korespondencji Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa z dopiskiem KDR.110.12.2018 do 12 października 2018 roku.

 

Wymagania:

 • posiadania dyplomu wyższej uczelni (ukończone studia magisterskie na kierunku bibliotekoznawstwo)
 • znajomości literatury
 • znajomości formatu MARC21 rekordu bibliograficznego
 • biegłej obsługi pakietu MS Office
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • kreatywności oraz pasji w działaniu
 • bardzo dobrej organizacji własnej pracy oraz umiejętności pracy w zespole
 • komunikatywności
 • wysokiej kultury osobistej

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i UKD
 • znajomość programu SOWA2/MARC21
 • znajomość przepisów katalogowania      

 Oferta:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pełny wymiar czasu pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego
  oraz zaangażowania
 • świadczenia socjalne (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, karty Multisport, biletów do kina
  oraz teatru)
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie
 • praca w centrum Warszawy

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa"

 •  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej)

 Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@bpwola.waw.pl lub adres do korespondencji Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa z dopiskiem KDR.110.12.2018 do dnia 12 października
2018 roku.

Informacje dodatkowe:

 • wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane
 • kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego
 • dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji

 

/-/ Anna Grędzińska

 Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 02.10.2018 r.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP