Polecamy
42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

SGGW - konkurs na stanowisko Bibliotekarza

Data dodania: 05.10.2018

SGGW - konkurs na stanowisko Bibliotekarza

NR ref: BG/2018/29/BSOVII

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Bibliotekarza
 

 

Zakres obowiązków i czynności:

 • współpraca z bibliotekarzem systemowym w zakresie utrzymywania spójności systemu Aleph;
 • współudział w procedurach kontrolnych systemu Aleph;
 • bieżące prace procedurach systemu Aleph;
 • współpraca z bibliotekami sieci SGGW oraz innymi bibliotekami naukowymi.

Wymagania:

 • studia wyższe, najchętniej kierunkowe;
 • znajomość systemu Aleph lub innych systemów bibliotecznych i formatu MARC 21/RDA;
 • staż w bibliotece naukowej;
 • biegła obsługa komputera – środowisko Windows;
 • znajomość Microsoft Office;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych Uczelni w Polsce
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, biletów do kin i teatrów, pakietu medycznego i sportowego)


Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie CV do dnia 14 października 2018 r.

Do CV należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji.

Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

APLIKUJ


Dr Jan Sandecki

Dyrektor
Biblioteka Główna im. Władysława Grabskiego
ul. Nowoursynowska 161, bud. 48, pok. 159, 02-776 Warszawa
tel. +48 22 593 57 00, 
email: 
jan_sandecki@sggw.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP