Polecamy

Bibliotekarze na monarszych salonach nad Loarą

Data dodania: 08.10.2018

Bibliotekarze na monarszych salonach nad Loarą

Lubelskie środowisko Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich od szeregu lat organizuje zagraniczne wycieczki dla swoich członków, które kształcą, bawią i integrują. Pierwotnie na tych wyjazdach gromadziło się towarzystwo z bibliotek akademickich Lublina, które dobierało sobie znajomych z bibliotek publicznych. Na taki schemat wpływała komórka organizująca wyjazdy, czyli Akademickie Koło SBP. Wyjazdy te cieszyły się dużą popularnością, więc z czasem dołączyli do nas pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni lubelskich uczelni, a także osoby postronne. Dzięki temu za każdym razem rejestrowaliśmy komplet uczestników. Wszyscy akceptowali warunki wyjazdu gdzie, obok klasycznego zwiedzania, uwzględniano odwiedzanie ciekawych bibliotek, poznawanie współczesnej architektury bibliotecznej oraz przyglądanie się logistyce funkcjonowania tego typu instytucji. W bieżącym roku główną pieczę nad wyjazdem objął Odział Lublin SBP, co miało spowodować większy udział w wyjeździe bibliotekarzy z terenu województwa lubelskiego a także zaprosiliśmy do udziału bibliotekarzy z innych regionów kraju. Na te zaproszenie odpowiedziało środowisko górnośląskie, dzięki czemu osiem osób zostało zabranych „po drodze” w Gliwicach w celu wspólnego przeżywania „poznawania świata”. 

Czytaj więcej: Bibliotekarze na monarszych salonach nad Loarą (pdf)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP

Tagi