Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

15 rocznica śmierci Janiny Cygańskiej

Data dodania: 19.10.2018

15 rocznica śmierci Janiny Cygańskiej

19 października 2018 roku minęła 15 rocznica śmierci Janiny Cygańskiej, starszego kustosza dyplomowanego, wieloletniej wicedyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Członka Honorowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

Urodziła się w Warszawie 20 czerwca 1921 roku. Ukończyła Żeńskie Gimnazjum im. Leonii Rudzkiej. W 1941 roku uzyskała maturę na tajnych kompletach, po czym podjęła pracę w Czytelni Dziecięcej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Żoliborzu. W 1942 ukończyła kurs bibliotekarski zorganizowany przez konspiracyjny Związek Bibliotekarzy Polskich. W 1943 rozpoczęła studia na Wydziale Humanistycznym tajnego Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując w 1950 roku dyplom zawodowy I stopnia. W latach 1956-1959 ukończyła studia magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. W czasie Powstania Warszawskiego pracowała w Poradni RTPD „Zdrowie Dziecka”. Po Powstaniu znalazła się w Radomiu. Po powrocie do Warszawy w styczniu 1945 roku objęła kierownictwo Czytelni Dziecięcej i Świetlicy RTPD na Żoliborzu, organizując na nowo zbombardowaną placówkę. W latach 1952-1955 pracowała w Bibliotece Instytutu Chemii Ogólnej, a od 1956 do 1983 w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. Przez 17 lat kierowała Działem Uzupełniania Zbiorów. Brała udział w pracach zespołów problemowych w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy i innych warszawskich bibliotekach. Od 1973 roku do przejścia na emeryturę pełniła funkcję wicedyrektora Biblioteki. Po przejściu na emeryturę (od 1984 do 1991) pracowała w niepełnym wymiarze godzin w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, w Oddziale Bibliotek Zakładowych.

Janina Cygańska była autorką wielu opracowań i artykułów opublikowanych w czasopismach zawodowych, „Kronice Warszawy”, biogramów w Słowniku pracowników książki polskiej, „Informatorze Bibliotekarza i Księgarza”, serii SBP „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”.

Była zaangażowana w pracę społeczną. W latach1949-1951 działała w Związku Nauczycielstwa Polskiego i Dzielnicowym Ośrodku Metodycznym Pracy Pozaszkolnej na Żoliborzu. Była członkiem Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, a następnie SBP. Pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji w ZG SBP, m.in. dwukrotnie była sekretarzem generalnym (1963-1966 oraz 1972-1976), I wiceprzewodniczącą (1976-1981), przewodniczącą Komisji Wydawniczej, przewodniczącą Komisji Odznaczeń i Wyróżnień oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego. W latach1969-1983 była członkiem Państwowej Rady Bibliotecznej. Znana i ceniona w środowisku bibliotekarskim brała udział w wielu inicjatywach i przedsięwzięciach, m.in. w pracach nad nowelizacją ustawy o bibliotekach, koncepcją narodowego zasobu bibliotecznego, ochrony i konserwacji zbiorów. Od 1992 roku przewodniczyła Zespołowi Historyczno-Pamiętnikarskiemu przy Zarządzie Okręgu Stołecznego SBP oraz Kolegium Redakcyjnemu serii SBP „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”.

Janina Cygańska była też związana z innymi organizacjami i towarzystwami m.in. Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Towarzystwem Przyjaciół Warszawy. Przez całe dorosłe życie opiekowała się i niosła pomoc starszym, samotnym osobom.

J.J.

Zob. też:

Jagielska Janina: Janina Cygańska (1921-2003),”Przegląd Biblioteczny” 2003 nr 4, s.473-478
Jagielska Janina: Janina Cygańska (1921-2003).W: Żyją w naszej pamięci. Wspomnienia o pracownikach Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Warszawa 2006, s. 348-355
Stankiewicz Witold: Janina Cygańska (1921-2003).W: Zasłużeni dla SBP. Warszawa2005 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; 9), s. 26-34


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP