Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

22-28 października 2018 r. - Tydzień Otwartej Nauki

Data dodania: 27.10.2018

22-28 października 2018 r. - Tydzień Otwartej Nauki

Dobiega końca Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki, organizowany w Polsce przez Koalicję Otwartej Edukacji skupiającą kilkanaście organizacji nauki, edukacji i kultury. Tegoroczna IX edycja wydarzenia przebiega pod hasłem "Designing equitable foundations for open knowledge", co przetłumaczono jako "Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy"*

W tym roku polskie środowisko naukowe przygotowało wiele różnorodnych wydarzeń mających na celu promowanie otwartej nauki i budowanie jej podstaw w Polsce. Dzięki grantowi z MNiSW z programu DUN dla Koalicji Otwartej Edukacji (KOED) i Stowarzyszenia EBIB, przeprowadzone akcje zostały dodatkowo wsparte działaniami promocyjnymi, drukiem materiałów, nagraniami filmowymi, warsztatami prawnymi, webinariami przybliżającymi środowisku naukowemu aspekty otwartej nauki.

Na portalu Uwolnij Naukę, redagowanym przez KOED zamieszczono wydarzenia odbywające się na polskich uczelniach i w instytucjach. Również na międzynarodowej stronie International Open Access Week znalazły się informacje o wydarzeniach organizowanych w Polsce w ramach Tygodnia Otwartej Nauki. 

W ramach IX Tygodnia Otwartej nauki w Polsce zrealizowano m.in. film animowany promujący akcję w Polsce:

 

 

 oraz serię wywiadów z polskimi uczonymi, którzy otwierają swoje prace naukowe i prezentują je w Internecie. Filmy są dostępne na kanale Otwarta Nauka w serwisie YouTube.

W akcji zadeklarowali udział m.in:

 • Akademia Pomorska,
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,
 • Biblioteka Politechniki Łódzkiej,
 • Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Biblioteka Politechniki Wrocławskiej,
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,
 • Warszawska Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
 • Biblioteka Jagiellońska,
 • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej,
 • Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej,
 • Biblioteka Politechniki Lubelskiej,
 • Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku,
 • Platforma Otwartej Nauki,
 • Biblioteka Głównej Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Biblioteka Politechniki Poznańskiej,
 • Biblioteka Politechniki Krakowskiej,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Biblioteka Politechniki Gdańskiej,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej,
 • Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów z Akademii Ignatianum w Krakowie,
 • Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej

 Więcej informacji na stronie:
https://uwolnijnauke.pl/wydarzenia-ix-tygodnia-otwartej-nauki-2018/


*koed.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP