Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

"Rola dotyku we współczesności. Kultura i literatura" - zaproszenie na wykład prof. dr hab. Anny Łebkowskiej

Data dodania: 31.10.2018

Książnica Pomorska w Szczecinie oraz Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zapraszają na wykład "Rola dotyku we współczesności. Kultura i literatura", czwarty z cyklu "Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie", który wygłosi prof. dr hab. Anna Łebkowska w czwartek 8 listopada 2018 o godz. 17.00. 

W 5. rocznicę śmierci prof. H. Markiewicza wykład wygłosi prof. A. Łebkowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, należąca do grona współpracowników prof. Markiewicza, redaktor naczelna „Ruchu Literackiego", prodziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. naukowych, autorka wielu książek i opracowań. Zakres tematyczny badań prof. A. Łebkowskiej obejmuje: badanie literatury w perspektywie antropologii kulturowej, teorie genderowe, współczesne teorie fikcji literackiej; teorie możliwych światów, literaturę XX i XXI wieku (w tym hipertekstową powieść interaktywną); strategie retoryczne.


4. Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie  

8 listopada  2018 r. (czwartek), godz. 17.00. , Książnica Pomorska w Szczecinie, sala im. prof. Henryka Markiewicza.

W latach 2008 - 2011 Książnica Pomorska zakupiła, dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, liczącą ok. 40 tys. woluminów bibliotekę naukową prof. Henryka Markiewicza, wybitnego polskiego literaturoznawcy. Oprócz księgozbioru pozyskane zostały także rękopiśmienne archiwalia i korespondencja. Prof. Markiewicz zm. 31 października 2013 r. w Krakowie. W 2014 roku dla uczczenia 1. rocznicy śmierci Profesora Jego imię zostało nadane jednej z sal w Muzeum Literackim Książnicy Pomorskiej. W celu popularyzacji pozyskanego zasobu oraz wprowadzenia go do obiegu naukowego Książnica Pomorska zainicjowała cykl "Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie". 

Organizatorzy:
@ Książnica Pomorska im S. Staszica w Szczecinie
@ Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego 

@ Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
@ Polskie Towarzystwo Autobiograficzne

Oprac.: Cecylia Judek


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP