Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Biblioteka Akademii Ignatianum w Krakowie - oferta pracy dla Bibliotekarza

Data dodania: 31.10.2018

Biblioteka Akademii Ignatianum w Krakowie - oferta pracy dla Bibliotekarza

Biblioteka Akademii Ignatianum w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Bibliotekarza. Wymagane dokumenty należy składać do 10 listopada 2018 r.

 


oferowane stanowisko

Bibliotekarz

zakres obowiązków

 • udostępnianie zbiorów (wypożyczenia, zamówienia magazynowe i ksero)
 • działalność informacyjna i szkoleniowa (m.in. bezpośrednia pomoc, szkolenia indywidualne i grupowe, promocja zasobów i usług)
 • rozwój warsztatu dziedzinowego (źródła informacji zgodne z uczelnianymi kierunkami kształcenia)
 • obsługa dorobku naukowego
 • opracowanie zbiorów

wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem
 • umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielność w organizacji pracy
 • znajomość języka angielskiego (obsługa użytkowników zagranicznych)

tryb pracy

 • umowa o pracę na okres próbny lub czas określony (w zależności od doświadczenia pracy w bibliotece)
 • 0,5 - 1 etat
 • poniedziałek-piątek 9:00-18:00, sobota 9:00-15:00

data rozpoczęcia

grudzień 2018/styczeń 2019

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, dostępna pod danymi kontaktowymi rektorat@ignatianum.edu.pl, tel.12 3999502. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail iod@ignatianum.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy oraz Twojej zgody, której nam udzielasz w związku z rekrutacją i komunikacją pomiędzy nami a Tobą, przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody, której nam udzielasz. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom państwowym. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu.

Zgłoszenia: CV z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko bibliotekarz"

prosimy kierować do:

Roman Dolny (e-mail: roman.dolny@ignatianum.edu.pl) w terminie do 10 listopada 2018 r.

Możesz wycofać powyższą zgodę na przetwarzanie danych pisząc na adres e-mail:  roman.dolny@ignatianum.edu.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP