Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą... więcej >

4. Przekroje i zbliżenia – „Wykład Markiewiczowski” w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Data dodania: 22.11.2018

4. Przekroje i zbliżenia – „Wykład Markiewiczowski” w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

8 listopada 2018 roku - w 5. rocznicę śmierci prof. Henryka Markiewicza, w Sali im. Prof. Henryka Markiewicza w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie – miał miejsce wykład pt. "Rola dotyku we współczesności. Kultura i literatura" prof. dr hab. Anny Łebkowskiej, należącej do grona współpracowników prof. Henryka Markiewicza na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie spotkania prof. Anna Łebkowska przedstawiła wiele literackich odniesień, które wzbudziły gorącą dyskusję gości, wśród których znajdowali się reprezentanci Zakładu Teorii i Antropologii Literatury Wydziału Filologicznego Uniwersytet Szczeciński. Spotkanie było czwartym z cyklu - "Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie" - realizowanym w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie od 2015 roku. Współorganizatorem wydarzenia jest Okręg Zachodniopomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

_____________________________________________
Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie.

W latach 2008 - 2011 Książnica Pomorska zakupiła, dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, liczącą ok. 40 tys. woluminów bibliotekę naukową prof. Henryka Markiewicza, wybitnego polskiego literaturoznawcy. Oprócz księgozbioru pozyskane zostały także rękopiśmienne archiwalia i korespondencja. Prof. Markiewicz zmarł 31 października 2013 r. w Krakowie. W 2014 roku dla uczczenia 1. rocznicy śmierci Profesora Jego imię zostało nadane jednej z sal w Muzeum Literackim Książnicy Pomorskiej. W celu popularyzacji pozyskanego zasobu oraz wprowadzenia go do obiegu naukowego Książnica Pomorska zainicjowała cykl "Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie".

@ Wykłady:

  1. prof. Andrzej Mencwel, Uniwersytet Warszawski: Mówić, czytać, klikać? Rewolucja komunikacyjna i jej następstwa, 16.11.2015;
  2. prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, Uniwersytet Gdański: Freud, Orzeszkowa i zimowe epifanie. Melancholijne autobiografie Elizy O., 14.11.2016;
  3. prof. Anna Legeżyńska,  Uniwersytet AM Poznań:  Jasny dialog z ciemnymi mocami. O życiu i twórczości Julii Hartwig, 13.11.2017;
  4. prof. dr hab. Anna Łebkowska, Uniwersytet Jagielloński: Rola dotyku we współczesności. Kultura i literatura, 08.11.2018.

@ Organizatorzy:

  • Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie
  • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego
  • Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Polskie Towarzystwo Autobiograficzne.

 

Oprac.: Cecylia Judek, Marta Kurzyńska.

Fot.: Maria Jaremek, Jan Surudo.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP