Polecamy
Małgorzata Kowalska 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki”, 3-4 czerwca 2019 r., Bydgoszcz

Data dodania: 25.11.2018

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki”, 3-4 czerwca 2019 r., Bydgoszcz

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki”, która odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2019 r. w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Informacji Naukowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a opłata konferencyjna wynosi 420 zł.

Proponowane tematy wystąpień:

1. Biblioteki – problemy gromadzenia, finansowania i zarządzania
2. Przyszłość bibliotek – zadania i wyzwania; szanse i zagrożenia; nadzieje i beznadzieje; między dobrem jednostki a dobrem ogółu
3. Biblioteka z punktu widzenia przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2019 r. na adres kinib@ukw.edu.pl

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.konferencja.kinib.ukw.edu.pl/


Portal SBP.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP