Polecamy
Bogumiła Staniów 30,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Akcja SBP - "Poczęstuj się książką" - dla seniorów z Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie

Data dodania: 26.11.2018

Akcja SBP -

Cecylia Judek, członkini Koła SBP nr 1 przy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz członkini Komisji Komunikacji Społecznej przy Zarządzie Okręgu Zachodniopomorskiego SBP, zorganizowała dwa spotkania czytelnicze pt. "Poczęstuj się książką": 24 października 2018 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Szczecinie, a 7 listopada 2018 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Szczecinie. 

Zaoferowane seniorom nieodpłatnie książki zostały zgromadzone przez Koło SBP nr 1 podczas zbiórki, w trakcie której mieszkańcy Szczecina przekazali w darze własne przeczytane i już niepotrzebne w ich domach książki. Seniorzy z ogromnym zainteresowaniem oglądali przyniesione książki, wybierając spośród nich te, których dotąd nie czytali lub te, które chcieli sobie przypomnieć,  a następnie wymienić z innymi pensjonariuszami. Celem bibliotekarzy - organizatorów akcji - jest chęć odnowienia przyjaźni osób starszych z książką, wypełnienie ich wolnego czasu i wskazanie na przyjemność, płynącą z lektury.

Bibliotekarze dla szczecińskich seniorów

Cecylia Judek obecnie jako sekretarz Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (KP), wcześniej jako kierownik Działu Rękopisów KP oraz z ramienia SBP od wielu lat (od 1995 r.) współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Domami Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, dziennymi domami pomocy społecznej, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Szczecinie, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Prowadzi w nich cykl spotkań promujących czytelnictwo, przedstawia prezentacje multimedialne przybliżające biografię znanych pisarzy oraz patronów danego roku, uczestniczy w ważnych uroczystościach. W 2017 roku w ramach projektu "Podążać za marzeniem" zorganizowała spotkania teatralne "Conrad przy stoliku" oraz występy Grupy teatralno-wokalnej "Espero", działającej przy szczecińskim oddziale Polskiego Związku Niewidomych.

Na spotkaniach z seniorami Cecylia Judek prezentuje również inicjatywy Książnicy Pomorskiej, których celem jest budzenie świadomości ochrony  i znaczenia  archiwaliów rodzinnych, a także tworzenie możliwości udostępnienia zasobów rodzinnych pamiątek do badań naukowych, m.in. poprzez ich digitalizację i umieszczenie w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej (ZBC Pomerania) - akcja "Zeskanuj swoje archiwum rodzinne". Efektem tej polaryzacji są często propozycje nagrania wspomnień pensjonariuszy, które w ramach Cyfrowego Archiwum Dźwiękowego KP udostępniane są - za zgodą seniorów - w  Zachodniopomorskiej ZBC Pomerania. Dotąd zrealizowano nagrania z 41 osobami.

Bibliografia: 

Cecylia Judek, Sekretna biblioteka Szczecinian, "Morze i Ziemia" 16, 1984, s. 8-9.  

Cecylia Judek, Strategie pozyskiwania rękopisów jako element budowania tożsamości lokalnej na przykładzie Książnicy Pomorskiej. W: Strategie gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich. Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, Pobierowo, 16-17.09.2011, Szczecin 2012, s. 304-315. Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” IX.

Linki: 

Archiwa Rodzinne: 

http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=50

Archiwa Dźwiękowe:  

http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=53

Oprac.: Cecylia Judek, Marta Kurzyńska.

Fot.:DPS Szczecin.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP