Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Poznaliśmy Laureatów Rankingu Bibliotek 2018

Data dodania: 28.11.2018

Poznaliśmy Laureatów Rankingu Bibliotek 2018

28 listopada 2018 r., w siedzibie Biblioteki Narodowej w Pałacu Krasińskich w Warszawie, podczas uroczystej Gali, ogłoszono wyniki Rankingu Bibliotek 2018, organizowanego przez Instytut Książki i dziennik "Rzeczpospolita". W uroczystości wzięli udział bibliotekarze, dyrektorzy bibliotek, przedstawiciele władz samorządowych, MKiDN, mediów oraz wielu gości m.in. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

Galę rozpoczęły wystąpienia m.in. Dariusza Jaworskiego, dyrektora Instytutu Książki oraz Marcina Piaseckiego, dziennikarza i redaktora zarządzającego "Rzeczpospolitej".

Wystąpienie Dariusza Jaworskiego, dyrektora Instytutu Książki

 – Jednym z zadań Instytutu Książki jest łączność z bibliotekami – powiedział dyrektor Instytutu Książki, Dariusz Jaworski. – Biblioteki korzystają z ministerialnego programu Infrastruktura Bibliotek, którego jesteśmy operatorem. Infrastruktura jest ważna i pozwala także wzbogacać ducha.

Głos zabrał także dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, który podkreślił usługowy charakter bibliotek i konieczność otwierania tych placówek w soboty, tak aby całe rodziny mogły skorzystać z ich oferty. Dyrektor zaapelował przy tym do samorządowców, aby zadbali o odpowiednie wsparcie finansowe i zwiększenie etatów, co umożliwi wydłużenie czasu pracy bibliotek. Podsumowując swoje wystąpienie stwierdził, że "gminy, które posiadają słabe biblioteki to gminy niekulturalne"

Wystąpienie dr Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej 

W dalszej części wystąpili przedstawiciele Instytutu Książki. Gabriela Dul przybliżyła założenia i przebieg kampanii społecznej "Mała Książka - Wielki Człowiek" a Jakub Pacześniak przedstawił aktualne dane z realizacji ministerialnego programu "Infrastruktura Bibliotek 2016-2020".

Jakub Pacześniak z Instytutu Książki przedstawił stan realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2. Infrastruktura Bibliotek 

Ciekawą prezentację pt. "Czytanie książek jako piękna choroba", będącą wstępną analizą wyników badania czytelników książek i klientów bibliotek publicznych, październik-listopad 2018, przedstawił Paweł Kuczyński, socjolog i badacz czytelnictwa w Polsce. Badanie ewaluacyjne, które trwa do końca listopada br., polega m.in. na przeprowadzeniu 155 wywiadów indywidualnych z liderami lokalnej opinii publicznej i bibliotekarzami oraz 2128 wywiadów kwestionariuszowych z czytelnikami i klientami bibliotek publicznych.

Wyciągnięto już główne wnioski:

 • "Wirus książkowy" - biblioteki publiczne stanowią najważniejsze ogniwo rozwoju czytelnictwa książek, zwłaszcza w gminach wiejskich i w mniejszych miastach,
 • Systematyczne podnoszenie jakości zbiorów jest zauważalne i doceniane przez czytelników książek, którzy mają odmienne potrzeby, ale nieodmiennie poszukują nowości,
 • Kultura obsługi i kompetencja bibliotekarzy są najwyżej ocenianymi przez użytkowników elementami "środowiska biblioteki"
 • Rozmowy z bibliotekarzami oraz ich rekomendacje stanowią nieodzowny składnik kontaktów czytelników z biblioteką publiczną
 • Nowa przestrzeń biblioteczna i jej organizacja tworzą jakościowo nowe warunki dla społeczności lokalnej; aby dobrze wykorzystać dofinansowanie najważniejsze są: konsultacje wśród mieszkańców i prowadzona od samego początku współpraca z partnerami tj. władzami samorządowymi, architektem i organizacjami pozarządowymi. 

 Nawiązując do tytułu swojej prezentacji, Paweł Kuczyński wymienił czytanie dzieciom jako pierwsze "ognisko choroby" a jako drugie - bibliotekę.

Na koniec prelegent wymienił główne składniki sukcesu biblioteki publicznej: odpowiedź na intensywne czytelnictwo książek wśród kobiet, szeroka oferta nowości wydawniczych a także m.in. położenie budynku biblioteki przy codziennych szlakach komunikacyjnych, odpowiednio zaprojektowane i wykonane, wielofunkcyjne przestrzenie biblioteczne oraz wychodzenie z inicjatywami proczytelniczymi w stosunku do grup o ograniczonych możliwościach finansowych - np. seniorów.

Po wystąpieniach i prezentacjach wyników najnowszych badań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyszedł czas na poznanie Laureatów Rankingu Bibliotek 2018.  


W tegorocznej, ósmej już edycji ogólnopolskiego Rankingu, organizatorzy wysłali ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). Odpowiedzi udzieliło prawie 750 placówek, które tym samym wzięły udział w Rankingu. Ankieta zawierała 26 pytań, w tym m.in. o:

 • powierzchnię bibliotek i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
 • średnie zatrudnienie w placówce,
 • czas pracy biblioteki,
 • wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
 • wielkość księgozbioru nabytego w ciągu 10 lat jako procent całego zbioru,
 • zakupione nowe książki.

Punkty były przyznawane m.in. za: 

 • dostępne tytuły prasowe,
 • dostęp do nowych mediów,
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • działające przy bibliotece kółka czytelnicze, literackie, artystyczne.

Przy ocenie były również wykorzystywane dane GUS. 


Liderzy poszczególnych województw w porządku alfabetycznym:

 • dolnośląskie - Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie
 • kujawsko-pomorskie - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
 • lubelskie - Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
 • lubuskie - Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie
 • łódzkie - Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni
 • małopolskie- Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego "Galeria Książki" w Oświęcimiu
 • mazowieckie - Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej w Przasnyszu
 • opolskie - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach
 • podkarpackie - Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie
 • podlaskie - Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
 • pomorskie - Biblioteka Miejska w Łebie
 • śląskie - Biblioteka Miejska w Cieszynie
 • świętokrzyskie - Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie
 • warmińsko-mazurskie - Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach
 • wielkopolskie - Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance
 • zachodniopomorskie - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów 

Ogólnopolski Ranking Bibliotek 2018

 1. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów
 2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
 3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego "Galeria Książki" w Oświęcimiu
 4. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
 5. Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach
 6. Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie
 7. Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni
 8. Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie
 9. Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu
 10. Biblioteka Miejska w Cieszynie

 

Więcej zdjęc w naszej

>>> Galerii <<<

Oprac. J.F./SBP.pl 

  


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP