Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - zatrudni Młodszego bibliotekarza

Data dodania: 12.12.2018

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - zatrudni Młodszego bibliotekarza

Iniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  zatrudni do Biblioteki Głównej na stanowisko Młodszego bibliotekarza.

 

 

Podstawowe zadania:

 • obsługa użytkowników w Czytelniach w systemie dwuzmianowym i w soboty,
 • wsparcie użytkowników w zakresie:
  • pracowni komputerowej (Mediateka),
  • udostępniania materiałów bibliotecznych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej
 • wprowadzanie danych do baz tworzonych w Bibliotece.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (absolwent studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej),
 • umiejętność obsługi systemu bibliotecznego,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym oraz w soboty),
 • komunikatywność i kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w renomowanej Uczelni,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karnety sportowe, dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych, świadczenia dla dzieci, pożyczki mieszkaniowe itp.),
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w zaangażowanym zespole,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • dogodną lokalizację (centrum Poznania).

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl w tytule wpisując „BG – młodszy bibliotekarz”

Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2019 roku.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Oferty powinny zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (wykształcenie, ukończone kursy itp.),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia”.
 • ponadto możliwe jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres trwający nie dłużej niż 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została udzielona zgoda. Po tym czasie moje dane zostaną usunięte”.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), a od 25 maja 2018r. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych także podczas przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została udzielona zgoda. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podawania przyczyny np. drogą e-mail (rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl) lub na piśmie (na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań) ze skutkiem na przyszłość. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP