Polecamy
31,00 PLN 39,00 PLN

Dokonana analiza siedemnastu artykułów pokonferencyjnych na temat książki, zawodu bibliotekarza... więcej >

BP w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - oferta pracy dla bibliotekarza do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży

Data dodania: 14.12.2018

BP w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - oferta pracy dla bibliotekarza do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży. Jeśli jesteś zainteresowany pracą, która ma na celu pracę z Czytelnikiem, przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą prześlij CV wraz z listem motywacyjnym na adres kadry@bpwola.waw.pl lub adres do korespondencji Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa z dopiskiem KDR.110.20.2018 do dnia 26 grudnia 2018 roku.

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania dyplomu wyższej uczelni (ukończone studia licencjackie na jednym z kierunków – bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, pedagogika, animacja kulturalna)
 • znajomości literatury
 • biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • komunikatywności
 • kreatywności oraz pasji w działaniu
 • bardzo dobrej organizacji własnej pracy oraz umiejętności pracy w zespole
 • wysokiej kultury osobistej i doskonale rozwiniętych umiejętności interpersonalnych

Mile widziane:

 • doświadczenie pedagogiczne
 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym      

Ze swojej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pełny wymiar czasu pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania
 • świadczenia socjalne
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, z podanym adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego lub adresem poczty mailowej kandydata opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa"

 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej)

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@bpwola.waw.pl lub adres do korespondencji Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa z dopiskiem KDR.110.20.2018 do dnia 26 grudnia 2018 roku.


Informacje dodatkowe:

 • wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane
 • kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego
 • dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji

/-/ Anna Grędzińska
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
14.12.2018 r.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP