Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

37. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP „Bibliografie regionalne w 100-lecie Niepodległości”, 8-9 listopada 2018 r.

Data dodania: 18.12.2018

37. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP „Bibliografie regionalne w 100-lecie Niepodległości”, 8-9 listopada 2018 r.

37. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP „Bibliografie regionalne w 100-lecie Niepodległości” odbyło się w dniach 8-9 listopada 2018 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego. Zostało zorganizowane przez Zarząd Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. Uczestniczyło w nim 76 osób, które reprezentowały biblioteki publiczne, pedagogiczne, uczelniane, Bibliotekę Narodową.

Przedmiotem obrad było unowocześnienie prac bibliograficznych i dostosowywania bibliografii regionalnych do potrzeb i oczekiwań użytkowników oraz perspektywy bibliografii regionalnych. Określono cechy, którymi winny charakteryzować się bibliografie regionalne nowej generacji. Podkreślano rolę bibliografów regionalnych w rozwoju systemów informacji o regionie oraz identyfikację bibliografii regionalnej w bibliograficznych baz danych, jak również bazach katalogowych ogólnych.

W trakcie spotkania omówiono osiągnięcia Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy w zakresie bibliografii regionalnej. Scharakteryzowano „Bibliografię Warszawy i aglomeracji warszawskiej”, a także „Bibliografię województwa mazowieckiego”, która jest wynikiem współpracy Biblioteki na Koszykowej i 17 bibliotek powiatowych. Zaprezentowano zbiory regionalne – zarówno tradycyjne varsaviana, jak i te dostępne w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej. Uczestnicy zwiedzili także gmach Biblioteki. Porównywano dokonania bibliografii regionalnej w Polsce i Niemczech. Zaprezentowano projekt stworzenia dostępów do pełnych tekstów przedwojennej bibliografii bieżącej Śląska opracowany i zrealizowany przez Bibliotekę Śląską.

Ważnym punktem programu było podsumowanie działalności Zespołu do Spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kadencji 2013-2017 oraz wybór Zarządu na lata 2018-2021.

Wybrano Zarząd w składzie:

  • Marzena Przybysz (Biblioteka Narodowa) - przewodnicząca
  • Krystyna Kasprzyk (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie) - wiceprzewodnicząca
  • Sylwia Wesołowska (Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie)
  • Bożena Lech-Jabłońska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie) – sekretarz;

Prezentacje:

http://warsztat.koszykowa.pl/tag/37-spotkanie/

Sprawozdanie:

Bibliografowie-regionaliści na Koszykowej / Helena Skrzeczkowska. W: „Bibliotekarz” 2019, nr 3, s. 27-29.

>> Galeria zdjęć <<


Marzena Przybysz Przewodnicząca Zespołu da. Bibliografii Regionalnej ZG SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP