Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN 43,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by... więcej >

Okręg Zachodniopomorski SBP członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej

Data dodania: 17.12.2018

Okręg Zachodniopomorski SBP członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej

Na mocy uchwał Zarządu Okręgu  Zachodniopomorskiego SBP z 23 listopada 2018 r., Okręg Zachodniopomorski SBP został członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej.  
Pełnomocnikiem reprezentującym OZ SBP w Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej jest Marta Kurzyńska – sekretarz OZ SBP, członkini Komisji Komunikacji Społecznej przy Zarządzie OZ SBP.

13 grudnia 2018 w Szczecinie odbyło się trzecie w tym roku walne zebranie Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej. Z ramienia OZ SBP uczestniczyły w nim: Małgorzata Bartosik - przewodnicząca OZ SBP, Marta Kurzyńska - pełnomocnik OZ SBP w ZFP, Barbara Markowska / przewodnicząca Koła 3 Szczecin OZ SBP. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia działalności poszczególnych organizacji od września do grudnia. SBP jako nowy członek Federacji szerzej opowiedział o swojej działalności. W trakcie spotkania omówione zostały również obszary i wartości finansowania dla organizacji pozarządowych w 2019 oraz sprawy wewnętrzne Federacji.

Przystąpienie Okręgu Zachodniopomorskiego SBP do Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej otworzy nas na współpracę z organizacjami pozarządowymi województwa zachodniopomorskiego, co będzie procentowało na każdym szczeblu struktury OZ SBP. Zarówno Okręg Zachodniopomorski, Oddziały Koszaliński i Szczeciński oraz ich koła mogą podejmować wspólne działania z NGO i wspierać się na wielu płaszczyznach (ludzie, wiedza, infrastruktura). 

Spotkanie oceniamy jako interesujące, inspirujące & integrujące. Nawiązałyśmy kontakty, mamy pomysły na wspólne działanie.


Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa

Cele / zadania

Organizacje zmieniają rzeczywistość. Taka zmiana jest realną wartością. Co zrobić, żeby zmiana była jeszcze bardziej znacząca? Żeby nasze działania się nie rozpraszały? Żeby wykorzystać efekt synergii?

Można zawiązać partnerstwo. Wtedy kilka organizacji działać będzie dla jednego celu, ich siła będzie większa, a zakres oddziaływania szerszy. A może być jeszcze lepiej? Jeszcze skuteczniej? Można podejmować działania, które wpływać będą nie tylko na świat organizacji pozarządowych, ale przyczyniać się będą realnie do społecznej zmiany. Można! Dlatego właśnie tworzymy.

Zachodniopomorska Federacja Pozarządowo daje przestrzeń  organizacjom do wspólnego oddziaływania na sposób kształtowania polityk publicznych przez samorządy różnych szczebli  dzięki sile i kompetencji federacji.

Więcej: http://federacjapozarzadowa.pl/

Bieżące informacje: https://www.facebook.com/federacjapozarzadowa/?rc=p 

Oprac.:  Marta Kurzyńska , Barbara Markowska.
Fot.: ZFP.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP