Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą... więcej >

BP w Ożarowie Mazowieckim - oferta pracy dla bibliotekarza do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży

Data dodania: 08.01.2019

BP w Ożarowie Mazowieckim - oferta pracy dla bibliotekarza do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Jeśli jesteś zainteresowan/a/y pracą z Czytelnikiem, przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą, prześlij CV wraz z listem motywacyjnym na adres biblioteka@ozarow-mazowiecki.pl lub adres do korespondencji Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki do dnia 20 stycznia 2019 roku.

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania dyplomu wyższej uczelni (ukończone studia licencjackie na jednym z kierunków – bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, pedagogika, animacja kulturalna)
 • znajomości literatury
 • biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • komunikatywności
 • kreatywności oraz pasji w działaniu
 • bardzo dobrej organizacji własnej pracy oraz umiejętności pracy w zespole
 • wysokiej kultury osobistej i doskonale rozwiniętych umiejętności interpersonalnych

Mile widziane:

 • doświadczenie pedagogiczne
 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych

Ze swojej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pełny wymiar czasu pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania
 • świadczenia socjalne
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, z podanym adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego lub adresem poczty mailowej kandydata opatrzone klauzulą:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki".

 •  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej).

 


Elżbieta Paderewska

Dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Ożarowie Mazowieckim
7.01.2019 r.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP