Polecamy
Wydawnictwo SBP 45,00 PLN

więcej >

"Aktywni i kreatywni. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie"

Zarząd Okręgu SBP w Lublinie wydał monografię "Aktywni i kreatywni. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie", która obejmuje historię działalności lubelskich bibliotekarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu, od powstania jako Koła Związku Bibliotekarzy Polskich w Lublinie w 1935 roku aż do chwili obecnej. 

Na publikację złożyło się 15 artykułów autorstwa członków SBP Okręgu Lubelskiego. Redakcji książki podjęły się : Joanna Chapska (Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP), Bożena Lech-Jabłońska (Dział Bibliografii i Wiedzy o Regionie WBP) i Anastazja Śniechowska-Karpińska (wicedyrektor BUM). Skład i opracowanie graficzne przygotował dr Paweł D. Znamierowski (Pracownia Plastyczna WBP). Publikacja została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Miasta Lublin.

foto: G.Winnicki

17 grudnia 2018 r. w Galerii  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie świętowano wydanie monografii. W uroczystości wzięła udział m.in. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca SBP, która pogratulowała wydania książki 

foto: G.Winnicki

Obszerna fotorelacja znajduje się na stronie www Zarząd Okręgu SBP w Lublinie


Oprac.:JF/SBP.pl

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP