Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN 43,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by... więcej >

Jubileusz Profesor Joanny Papuzińskiej

Data dodania: 12.01.2019

Jubileusz Profesor Joanny Papuzińskiej

11 stycznia 2019 r., w sali konferencyjnej w gmachu im. St. Kierbiedziów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego odbył się Jubileusz 80. urodzin Profesor Joanny Papuzińskiej.

Uroczystość poprowadzili: dr Grażyna Lewandowicz-Nosal oraz dr Michał Zając. 

Spotkanie było okazją do wspomnień, podziękowań oraz życzeń dla szanownej Jubilatki. 

Nie zabrakło przedstawicieli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Na ręce pani Profesor życzenia oraz list okolicznościowy złożyła Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca SBP. 

 


Jak na prawdziwe urodziny przystało na salę wjechał tort z wizerunkiem kolorowej papugi a zebrani goście, z przypiętymi pamiątkowymi zawieszkami z sentencją "My z Papugą tak jak w dym, ona wszędzie wiedzie prym", odśpiewali Jubilatce tradycyjne "100 lat".

  

Z okazji urodzin pani Profesor, w gablotach Biblioteki na Koszykowej, przygotowano ekspozycję książek oraz materiałów przekazanych od autorki.

  

  

  

  

 


Joanna Papuzińska (właśc. Papuzińska-Beksiak) urodziła się 3 stycznia 1939 r. w Warszawie. Debiutowała w 1956 na łamach „Świata Młodych” opowiadaniem „Człowiek o gorącym sercu”. W 1960 ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Początkowo pracowała na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UW, a od 1982 w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1992 otrzymała stopień doktora habilitowanego, w 2001 tytuł profesora nauk humanistycznych Należała do Związku Literatów Polskich, a następnie do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Z jej inicjatywy zostało powołane czasopismo "Guliwer”. Była wśród członków-założycieli Polskiej Sekcji IBBY.

Jest wybitną autorką książek dla dzieci, opowiadań, baśni i wierszy, znawcą i popularyzatorem literatury dla dzieci i młodzieży oraz problemów biblioteki, książki i czytelnictwa, autorką szeregu studiów i monografii. Jej książki dla dzieci weszły na stałe do kanonu literatury narodowej.

Za wybitne osiągnięcia literackie otrzymała wiele nagród, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal im. Janusza Korczaka, Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Nagrodę Polskiej Sekcji IBBY za całokształt twórczości, Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, Order Uśmiechu.

Oprac. i foto: J.Filimonow/SBP.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP