Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

75 rocznica śmierci Kazimierza Piekarskiego

Data dodania: 07.02.2019

75 rocznica śmierci Kazimierza Piekarskiego

7 lutego 2019 r. minęła 75 rocznica śmierci Kazimierza Piekarskiego (1893-1944), docenta z zakresu bibliologii i bibliografii, wybitnego znawcy książki XV i XVI w., bibliofila.

Już podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim (1915-1920), rozpoczął karierę zawodową w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (1917-1920). Kontynuował ją  w bibliotekach: Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1920-1921), Jagiellońskiej (1925-1930) i Narodowej (1931-1943). Od początku zajmował się problematyką inkunabułów i starych druków, toteż w dwu ostatnich bibliotekach pełnił funkcje kierownika działu starych druków.

W BJ zorganizował znakomity warsztat do badań książki XV i XVI w., a prowadzone prace  pozwoliły mu stworzyć nowoczesny, jak na tamte czasy, system wiedzy o książce, który nazwał księgoznawstwem i uważał za samodzielną dyscyplinę naukową. Niestety, w jego bogatym dorobku piśmienniczym brak  dzieła poświęconemu tej teorii. Jej  elementy znajdziemy przede wszystkim w publikacjach Książka w Polsce XV i XVI wieku  (1932) i Zadania bibliografii polskiej XVI stulecia (1936). W BN opublikował m.in. dwa pierwsze zeszyty monumentalnego dzieła Poloniae typographica saeculi sedecimi (1936). Zainicjował też  prace nad centralnym katalogiem inkunabułów w PolsceWspółcześni docenili jego zasługi: w 1930 r. otrzymał Order Białego Kruka ze wstęgą inkunabułu, a w 1936 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Jako zapalony bibliofil K. Piekarski był jednym z twórców krakowskiego Towarzystwa Miłośników Książki oraz współredaktorem i redaktorem świetnie wydawanych pism  „Exlibris” i „Silva Rerum”, na łamach których zamieścił wiele cennych prac z historii książki. Parał się też typograficznym opracowaniem wybranych dzieł, m.in. Czterech wieków fraszki polskiej Juliana Tuwima. Ponadto, w latach 1919-1939, aktywnie działał w Związku Bibliotekarzy Polskich jako sekretarz i wiceprzewodniczący Koła Krakowskiego ZBP.

E.S-M

Zob. też:

Kazimierz Piekarski. W: Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa – Łódź, 1972, s. 674
Kawecka-Gryczowa Alodia: Radość i tragizm w życiu Kazimierza Piekarskiego. W: Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław 1974,  s. 252-278. (Książki o książce)
Kubów Stefan: Kazimierz Piekarski. W: Sylwetki polskich bibliologów. Wrocław 1983, s. 94-111. (Książki o książce)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP