Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

15 rocznica śmierci Władysławy Wasilewskiej

Data dodania: 20.02.2019

15 rocznica śmierci Władysławy Wasilewskiej

20 lutego 2019 r. minęła 15 rocznica śmierci Władysławy Wasilewskiej (1922-2004), która całe życie poświęciła służbie społecznej, pracy bibliotekarskiej, pisarskiej, krytyczno-literackiej, edytorstwu.

Urodziła się 25 czerwca 1922 r. w Grąbkach koło Krakowa w rodzinie robotniczej Wojciecha i Marii Dudów. Dzieciństwo i wczesną młodość  spędziła w Krakowie,  gdzie ukończyła szkołę powszechną i Państwowe Gimnazjum Krawieckie. Zgodnie z uzdolnieniami humanistycznymi wybrała studia na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła je na Uniwersytecie Warszawskim.

W małżeństwie ze Zbigniewem Wasilewskim, poznanym na studiach krakowskich, późniejszym dziennikarzem, krytykiem literackim i wydawcą,  urodziła córkę Barbarę i syna Juliusza.

Wiedza historyczno-literacka otworzyła jej drogę do prac edytorskich i badawczych w dziedzinie literaturoznawstwa. Za wielką przygodę swego życia uważała prace krytyczno-literackie związane z twórczością Stefana Żeromskiego. Wydała z obszernym wstępem i komentarzem wysoko oceniane Listy Stefana Żeromskiego do Henryka Bukowskiego. Przygotowała do druku trzy pierwsze powieści: Promień, Syzyfowe prace, Ludzie bezdomni. Niemal do końca życia pracowała nad nową edycją trylogii Walka z szatanem. Jej dorobek pisarski i publicystyczny liczy ok. 70 pozycji.

Zatrudnienie w bibliotekarstwie rozpoczęła w Pałacu Młodzieży w Warszawie (1955).  Satysfakcję  zawodową osiągnęła prowadząc przez wiele lat wzorcową bibliotekę w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego, na etacie nauczyciela bibliotekarza. Wyróżnieniem za innowacyjną  pracę  organizacyjną było powierzenie jej stanowiska wizytatora w Wydziale Bibliotek Ministerstwa Oświaty. Po dwóch latach powróciła jednak do „Batorego”.

Doświadczenia bibliotekarskie podsumowała w publikacji Wiedza o książce  wykorzystywanej na studiach nauczycielskich. Przygotowała do druku 5 tomów „Rocznika Biblioteki Narodowej” za lata 1970-1974. Ponad 22 lata pełniła funkcję redaktora „Poradnika Bibliotekarza” (1976-1998). Dokonała w nim wielu zmian w formie edytorskiej. W okresie prosperity czasopisma odnotowano ponad 20 tys. prenumeratorów. Wiele uwagi poświęcała młodym czytelnikom i poradnictwu zawodowemu.

Pasją życiową Pani Władysławy była służba społeczna. Przez 33 lata pełniła znaczące funkcje we władzach Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Najtrudniejszym, wypełnionym licznymi obowiązkami, był dla niej okres pełnienia funkcji sekretarza generalnego SBP, w latach osiemdziesiątych. Syn i ofiarny współpracownik redakcyjny, napisał: „Nie mam wątpliwości, że to dzięki niej została zachowana ciągłość organizacyjna SBP jako organizacji fachowej”.

Władysława Wasilewska była autorytetem, zwłaszcza w zakresie poradnictwa bibliotecznego, zdobyła  powszechną sympatię i szacunek za zaangażowanie w działalność zawodową i społeczną. Zmarła 20 lutego 2004 r., została pochowana na  Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim.

Zob. też:
Andrzejewska Jadwiga: Władysława Wasilewska (1922-2004). W: Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa 2005, s. 80-89 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 9)
22 lata z „Poradnikiem Bibliotekarza”. Z Władysławą Wasilewską - wieloletnim redaktorem ”Poradnika Bibliotekarza” rozmawia Krystyna Kuźmińska. „Poradnik Bibliotekarza” 1999 nr 1, s. 11-15


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP