Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Uroczyste podziękowanie dla Dariusza Florka

Data dodania: 20.02.2019

Uroczyste podziękowanie dla Dariusza Florka

13 lutego 2019 w Koszalinie odbyło się nadzwyczajne zebranie Zarządu Okręgu SBP w Szczecinie, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału SBP w Koszalinie oraz skarbnik oddziału szczecińskiego SBP. Głównym powodem zebrania były nadchodzące zmiany w Zarządzie Oddziału SBP w Koszalinie, związane ze złożoną rezygnacją Dariusza Florka z funkcji przewodniczącego Oddziału na skutek zakończenia pracy w Białogardzkiej Bibliotece Publicznej. 

W trakcie spotkania odczytano podziękowanie Zarządu Okręgu SBP w Szczecinie za zaangażowanie Dariusza Florka w działalność stowarzyszeniową, wyrażające się w pełnionych kolejno funkcjach -  Przewodniczącego Koła SBP w Białogardzie, Przewodniczącego Oddziału SBP w Koszalinie, członka Zarządu Okręgu SBP w Szczecinie, Członka Zarządu Głównego SBP w kadencji 2017-2021.

Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Szczecinie - Małgorzata Bartosik podkreśliła, że odejście Dariusza Florka jest nieocenioną stratą nie tylko dla struktur SBP, ale także dla zachodniopomorskiego bibliotekarstwa. 


Dariusz Florek - Działalność zawodowa 

 • Od 1 września 2004 Dyrektor Biblioteki w Białogardzie.
 • Absolwent - magister Wydziału Ekonomii Politechniki Koszalińskiej z 2001.
 • W 2003 ukończony kurs pedagogiczny Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
 • Absolwent Podyplomowych Studiów Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną w Akademii Pedagogicznej w Słupsku w 2008 roku - uzyskane kwalifikacje pedagogiczne w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
 • Absolwent Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie w 2016 roku – Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
 • Autor kilku publikacji o charakterze zawodowym i opiniotwórczym w publikacjach zawodowych przeznaczonych dla bibliotekarzy, m.in. „Bibliotekarz Zachodniopomorski”.
 • Uczestnik i referent wielu konferencji zawodowych organizowanych w sferze bibliotekarstwa.

Działalność w organizacjach zawodowych i społecznych:

 • Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich od 2008.
 • Przewodniczący Zarządu Koła nr 2 SBP w Białogardzie od 2009.
 • Przewodniczący Zarządu Oddziału SBP w Koszalinie od 2013. Członek Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgu SBP w Szczecinie od 2013roku, a od 2017 Zastępca Przewodniczącego Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgu SBP.
 • Członek Zarządu Głównego SBP w Warszawie od 2017.
 • Członek Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Tadeusza Długaszka w Białogardzie od 1994.

Oprac. / Fot.: Marta Kurzyńska - Komisja Komunikacji Społecznej OZ SBP.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP