Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

NCK ogłosiło nabory wniosków do programów dotacyjnych

Data dodania: 03.03.2019

NCK ogłosiło nabory wniosków do programów dotacyjnych

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabory wniosków do programów dotacyjnych NCK, w których o dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki oraz NGO. Nabór potrwa do 1 kwietnia 2019 roku a wnioski należy składać poprzez system EBOI.

 ->  Kultura – Interwencje 2019

Celem programu jest

tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze napoziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

-> Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019

Celem programu jest

kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Program ma promować poprawną i sprawną polszczyznę, rozwijać zainteresowanie językiem ojczystym poprzez ukazywanie jego różnorodności, wywołać refleksję nad rolą języka w naszym życiu oraz związkiem polszczyzny z kulturą materialną i duchową Polaków. Polszczyzna bowiem, choć tak różnorodna, gromadzi wspólne doświadczenia i systemy wartości Polaków – jest symbolicznym przewodnikiem po naszej kulturze i historii. Program jest częścią kampanii społeczno-edukacyjnej Ojczysty – dodaj do ulubionych realizowanej przez Narodowe Centrum Kultury. 

Informacji o programach Kultura – Interwencje 2019 i Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 w godzinach 10.00-14.00 udziela:

Justyna Smolińska, tel. (+48) 22 21 00 189, e-mail: jsmolinska@nck.pl

Więcej informacji, w tym regulaminy Programów na stronie nck.pl 


JF/sbp.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP