Polecamy
38,00 PLN

Redaktorzy tomu we wprowadzeniu nakreślili cel swej publikacji, który daje się prowadzić do... więcej >

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej - oferty pracy dla bibliotekarzy

Data dodania: 06.03.2019

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej - oferty pracy dla bibliotekarzy

Rektor Politechniki Śląskiej, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Akademickiej 2A, poszukuje osób na stanowiska:

Oferty zawierające CV, list motywacyjny i komplet dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (studia podyplomowe, kursy, certyfikaty), kwestionariusz osobowy dostępny na stronie Politechniki Śląskiej należy składać w zamkniętej kopercie osobiście do 13 marca 2019 r. (Szczegóły w ogłoszeniach - PDF)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP