Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów... więcej >

30 lat WWW (World Wide Web)

Data dodania: 12.03.2019

30 lat WWW (World Wide Web)

30 lat temu, w marcu 1989 r., brytyjski inżynier i naukowiec sir Tim Berners-Lee, obecnie dyrektor World Wide Web Consortium (W3C), napisał projekt, który stał się zalążkiem obecnej WWW. Półtora roku później, w listopadzie 1990 r. wspólnie z Robertem Cailliau opublikowali oficjalny projekt budowy systemu hipertekstowego zwanego „World Wide Web” (WWW), obsługiwanego przy pomocy przeglądarki internetowej i używającego architektury klient-serwer. Użycie hipertekstu umożliwiło dostęp do różnego rodzaju informacji poprzez sieć odnośników, tzw. hiperłączy.

WWW jest realizacją idei nieograniczonego świata informacji. Na jej sukces, poza samym Internetem jako fizycznym nośnikiem, składają się przede wszystkim:

  • HTML (HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, zrozumiały dla każdej przeglądarki, służący formatowaniu zawartości strony internetowej;
  • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – protokół komunikacyjny używany do przesyłania stron internetowych;
  • URI (Uniform Resource Identifier) – standard identyfikatora zasobów w Internecie

 

Historyczne logo WWW zaprojektowane przez Roberta Cailliau

WWW jest zbiorem powiązanych ze sobą zasobów i dokumentów, połączonych hiperłączami i URL-ami i często bywa błędnie utożsamiane z całym Internetem.

Internet to globalny system połączonych ze sobą sieci komputerowych a World Wide Web jest jedną z usług, aplikacją działającą w Internecie.

Przeglądanie stron internetowych WWW zwykle rozpoczyna się albo od wpisania adresu strony w przeglądarce internetowej, albo poprzez podanie linku do tej strony lub linku do konkretnego zasobu. Następnie przeglądarka wysyła do serwera WWW, na którym zlokalizowana jest strona, szereg niewidzialnych dla nas zapytań, aby później pobrać zawartość danej strony i wyświetlić ją na ekranie monitora.

30 rocznicę świętuje także Google. Użytkownicy popularnej wyszukiwarki znajdą z okazji rocznicy specjalną, tymczasową zmianę logo (tzw. Google Doodle) na stronie głównej Google:

 

Google Doodle z 12 marca 2019 r., źródło: www.google.pl

 

Więcej o World Wide Web w Wikipedii


 JF/sbp.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP